06 jun

Davčne blagajne – po novem izjeme pri izdajanju in potrjevanju računov

Na ministrstvu za finance so spremenili pravilnik o izvajanju zakona o DDV (pravilnik o dopolnitvah pravilnika o izvajanju zakona o DDV je bil objavljen v uradnem listu 4. junija), kateri sedaj določa izjeme od davčnega potrjevanja računov. Po novem društvom in nepridobitnim organizacijam ni treba izdajati in davčno potrjevati računov za prodajo blaga ali storitev, če s tako dejavnostjo zaslužijo največ pet tisoč evrov na leto oziroma se predvideva, da te meje ne bodo presegli. Prag pet tisoč evrov se nanaša samo na prihodke iz pridobitne dejavnosti, tako da so lahko celotni prihodki društva, ki zajemajo denimo tudi prihodke iz javnih sredstev ali donacije, članarine, višji.