09 apr

Do 25.000 € ugodnega kredita

Zadnji rok za oddajo vloge je julij 2019! Slovenski podjetniški sklad je decembra 2018 s SID banko podpisal finančni sporazum, preko katerega ponujamo mikrokredite iz Sklada skladov. Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev.

Namen razpisa je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro in malim podjetjem v Kohezijski regiji Vzhodne ali Zahodne Slovenije z namenom kritja stroškov poslovnih procesov in/ali projekta, predstavljenih v vlogi za financiranje.

Cilji javnega razpisa so: ohranitev delovnih mest, spodbujanje nastanka novih delovnih mest, spodbujanje financiranja projektov in poslovnih procesov gospodarstva.

http://www.bsc-kranj.si/razpisi/mikrokredit-p7?fbclid=IwAR2ZQJCJ2-WBet2p03xUij8aGa2AUlL-kebWE30iYOZsTUKQEbQT1DV49Cg