27 jan

Če dobavljate blago v EU, kaj je potrebno?

S spremembo Zakona o DDV se način poslovanja s pravnimi osebami znotraj EU sicer ne spreminja, so se pa malenkost zaostrili pogoji za dobave brez DDV. Če torej dobavljate blago v EU, vam mora kupec pisno sporočiti svojo davčno (VAT) številko, prav tako pa morate imeti vsaj dve nenasprotujoči dokazili, da je blago šlo v drugo državo članico, ki pa morata biti izdani s strani dveh različnih oseb. Med ta dokazila se šteje v primeru, da prevoz organizira prodajalec:

  • Podpisan tovorni list
  • Nakladnica
  • Račun za prevoz
  • Zavarovalna polica za prevoz ali bančni dokument
  • Uradni dokument, ki ga izda notar, ki potrjuje prihod blaga v drugo državo članico
  • Potrdilo imetnika skladišča, kamor je blago prišlo

V primeru, ko prevoz organizira kupec, je obvezna še pisna izjava pridobitelja, da je odposlal ali odpeljal blago (ali je to storila tretja oseba za njegov račun) z navedbo države članice, kamor je bilo blago odpremljeno. Pisna izjava mora vsebovati datum izdaje, ime in naslov pridobitelja, količino in vrsto blaga, datum in kraj prihoda blaga, za prevozna sredstva pa še identifikacijsko številko prevoznih sredstev ter identifikacijo osebe, ki je blago sprejela.