27 maj

Končno na voljo nepovratna sredstva za samozaposlitev!

V teh dneh je Zavod RS za zaposlovanje (Zavod) pričel z vključevanjem brezposelnih oseb in oseb v postopku izgubljanja zaposlitve v program samozaposlovanja. Program omogoča vključenim pridobitev subvencije za samozaposlitev. To je nepovratna finančna pomoč na začetku posameznikove samostojne poslovne ali poklicne poti in znaša 4.500 EUR v enkratnem znesku. Za novo vključevanje v letu […]

Preberi več »
26 maj

Operativni ali finančni leasing?

Kako financirati zagon svoje dejavnosti? Vprašanje, ki si ga postavi večina podjetnikov že na začetku svoje poslovne poti. Posameznikovi prihranki običajno ne zadoščajo za popoln zagon dejavnosti, predvsem v panogah, kjer je potrebno kupiti veliko opreme. Ko nastane potreba po financiranju se lahko obrnemo na potencialne investitorje oziroma kupce naših storitev, ki na podlagi dobrih […]

Preberi več »
19 maj

Podjemna pogodba VS Avtorska pogodba

Če je vprašanje avtorska ali podjemna pogodba – avtorska pogodba je zelo podobna podjemni pogodbi, od nje se namreč loči zgolj po predmetu pogodbe, je pa davčno bolj ugodna. Avtorska pogodba se torej lahko uporablja samo takrat, kadar je njen predmet določeno avtorsko delo, v vseh ostalih primerih pride v poštev podjemna pogodba. Tako kot […]

Preberi več »
09 apr

Postopni dvig minimalne plače – obvezni postopek!

S 1.3.2010 je potrebno povišati minimalno plačo, kot to veleva zakon. Torej izplačane plače v aprilu za mesec marec morajo biti ustrezno povišane, razen v primeru, da je dogovor s sindikatom drugačen oziroma upoštevate točno določena navodila za postopni dvig. Spodaj opisujemo postopek, v priponki pa lahko uporabite vzorce za izvedbo le tega. TIMING oz. […]

Preberi več »
16 mar

Koliko vas stane izplačilo po podjemni pogodbi?

-Dohodnina Plačilo iz podjemne pogodbe je dohodek posameznika, zato je obdavčen v okviru dohodnine, natančneje v okviru dohodka iz zaposlitve kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja in se vključuje v letno dohodninsko osnovo. Davčno osnovo predstavlja dohodek, zmanjšan za normirane stroške v višini 10 % dohodka, izplačevalec dohodka je zavezan plačati akontacijo dohodnine v višini […]

Preberi več »
04 mar

Kdo še lahko vodi knjige po sistemu enostavno knjigovodstvo?

Podjetnik lahko vodi poslovne knjige po sistemu enostavnega knjigovodstva, če ni v zadnjem poslovnem letu prekoračil dveh od teh meril: 1. povprečno število delavcev ne presega tri, 2. letni prihodki so nižji od 42.000 EUR ter 3. povprečna vrednost aktive, izračunana kot polovica seštevka vrednosti aktive na prvi in zadnji dan poslovnega leta, ne presega […]

Preberi več »
30 nov

Obdavčitev daril poslovnim partnerjem

Kaj je darilo? Zakon o dohodnini (ZDoh-2) (Uradni list RS, št. 117/2006) (v nadaljevanju ZDoh-2) določa, da med druge dohodke sodijo vsi tisti dohodki, ki se ne uvrščajo v nobeno izmed vrst dohodkov, ki jih zakon posebej opredeljuje. V 2. točki 3. odstavka 105. člena ZDoh-2 darila opredeli kot drugi dohodek. Doh-2 ne določa definicije […]

Preberi več »
11 nov

Kompenzacija ali pobot

Kaj je pobotanje? Pobotanje je oblika prenehanja obveznosti, kjer prenehata dve ali več obveznosti v medsebojnem razmerju med dvema ali več strankami iz različnih pravnih naslovov. Namen pobotanja je odpravljanje večkratnega izpolnjevanja obveznosti, hkrati pa se s pobotanjem prepreči, da ena stranka izpolni svojo obveznost, sama pa zaradi neplačevitosti druge stranke ne prejme dolgovane izpolnitve. […]

Preberi več »
26 okt

Kaj so davčno nepriznani stroški?

Po splošni določbi Zakona o davku od dohodka pravnih oseb (v nadaljevanju: zakon) so davčno priznani zgolj tisti odhodki, ki so potrebni za pridobitev prihodkov, ki so obdavčeni po tem zakonu. Davčno nepriznani so tisti odhodki, ki niso neposreden pogoj za opravljanje dejavnosti in niso posledica njenega opravljanja, imajo značaj zasebnosti ali niso skladni z […]

Preberi več »