07 okt

s.p. ali d.o.o.

Najprej si poglejmo pravno formalno razliko. S.p. – samostojni podjetnik, je fizična oseba, ki opravlja dejavnost. D.o.o., družba z omejeno odgovornostjo, pa je pravna oseba, ki prav tako opravlja neko dejavnost oziroma več dejavnosti. Pri s.p. imamo tri možnosti plačevanja prispevkov. Prva je plačevanje polnega zneska prispevkov za običajni s.p.. Druga možnost je plačevanje nižjih […]

Preberi več »
06 okt

Obvezna vsebina v pogodbi o zaposlitvi

Pogodba o zaposlitvi je bistvena za nastanek delovnega razmerja med delavcem in delodajalcem. Z njo se podrobneje urejajo medsebojne pravice in obveznosti. Zakon o delovnih razmerjih določa minimalno vsebino urejanja pogodbenega razmerja. Pogodba o zaposlitvi mora vsebovati: – podatke o pogodbenih strankah, z navedbo njunega prebivališča oziroma sedeža – datum nastopa dela. Pri tem je […]

Preberi več »
02 okt

Javni razpis za subvencijo pri zaposlitvi diplomanta

Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli se! Objavljeno: Uradni list RS, št. 69, Datum: 04.09.2009, Stran:2270 Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Predmet razpisa: usposabljanje študentov v času absolventskega staža na delovnem mestu, ustreznem njihovi smeri in ravni izobraževanja, po zaključku usposabljanja in […]

Preberi več »
01 okt

Arhiviranje in hranjenje dokumentacije

Spodaj navajamo roke, kateri veljajo za hrambo posamezne vrtse dokumentov: TRAJNO SE HRANIJO: – letna poročila (kompet bilanca za Durs in Ajpes) – plačilne liste in vse kar je povezano z obračunom plač – knjiga sklepov – glavna knjiga in dnevnik ZA DOBO 20 LET SE HRANIJO: – pogodbe in računi za nakup in prodajo […]

Preberi več »
29 sep

Zabava kot strošek podjetja

Stroške zabav, ki jih organizira ali plača podjetje, je računovodsko mogoče evidentirati na različne načine. Pomembno je, kdo je udeleženec zabave, zakaj podjetje zabavo plača in kakšne so druge okoliščine tega poslovnega dogodka. Vsi ti dejavniki tudi vplivajo na to, kakšna bo davčna obravnava stroška zabave. Obstajajo različne možnosti: REPREZENTANCA Za stroške reprezentance se štejejo […]

Preberi več »
28 sep

Javni razpis spodbujanja zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb

Objavljeno: Uradni list RS, št.69, Datum: 04.09.2009, Stran:2266 Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Predmet razpisa: podeljevanje subvencij za zaposlitev brezposelne osebe za polni delovni čas, za obdobje 18 mesecev. Pred zaposlitvijo mora oseba iz ciljne skupine uspešno opraviti enomesečno usposabljanje na delovnem mestu Rok za oddajo vlog: – prvi rok – 30. 9. 2009, […]

Preberi več »
15 sep

ZVIŠANJE NAJNIŽJE POKOJNINSKE OSNOVE

Z mesecem novembrom se je povišala najnižja pokojninska osnova. Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 je določeno (četrti odstavek 208. člena), da je najnižja osnova za obračun prispevkov, za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena tega zakona (družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na […]

Preberi več »