29 sep

Zabava kot strošek podjetja

Stroške zabav, ki jih organizira ali plača podjetje, je računovodsko mogoče evidentirati na različne načine. Pomembno je, kdo je udeleženec zabave, zakaj podjetje zabavo plača in kakšne so druge okoliščine tega poslovnega dogodka. Vsi ti dejavniki tudi vplivajo na to, kakšna bo davčna obravnava stroška zabave. Obstajajo različne možnosti: REPREZENTANCA Za stroške reprezentance se štejejo […]

Preberi več »
28 sep

Javni razpis spodbujanja zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb

Objavljeno: Uradni list RS, št.69, Datum: 04.09.2009, Stran:2266 Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje Predmet razpisa: podeljevanje subvencij za zaposlitev brezposelne osebe za polni delovni čas, za obdobje 18 mesecev. Pred zaposlitvijo mora oseba iz ciljne skupine uspešno opraviti enomesečno usposabljanje na delovnem mestu Rok za oddajo vlog: – prvi rok – 30. 9. 2009, […]

Preberi več »
15 sep

ZVIŠANJE NAJNIŽJE POKOJNINSKE OSNOVE

Z mesecem novembrom se je povišala najnižja pokojninska osnova. Z Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-1 je določeno (četrti odstavek 208. člena), da je najnižja osnova za obračun prispevkov, za zavarovance iz drugega odstavka 15. člena tega zakona (družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe in niso zavarovane na […]

Preberi več »
15 sep

Najemnin ne bo več treba prijavljati na Dursu

Po spremenjenem stanovanjskem zakonu najemnih pogodb za stanovanja po 25. juniju ne bo treba več prijavljati na Dursu, kar pa ne pomeni, da bo dohodek pridobljen z oddajanjem stanovanj v najem, neobdavčen. Obveznosti glede vlaganja letne napovedi za dohodek, dosežen z oddajanjem v najem, ostanejo nespremenjene. Akontacija dohodnine se izračuna od 60 % doseženega dohodka, […]

Preberi več »
15 sep

Regres za letni dopust

Regres za letni dopust pripada po določbi prvega odstavka 131. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2004 in 103/2007; v nadaljevanju ZDR) vsakemu delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače. Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki […]

Preberi več »
08 sep

REGRES ZA LETNI DOPUST 2009

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR), (Uradni list RS, št. 42/2002 do 45/2008), v 131. členu določa, da je delodajalec dolžan delavcu, ki ima pravico do dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Regres mora biti izplačan do 1. julija tekočega koledarskega leta. Regres je možno, skladno s kolektivno pogodbo na ravni […]

Preberi več »
04 sep

ODPRLI SMO ENOTO V ŠKOFJI LOKI!

Ker se želimo približati svojim strankam tudi na Gorenjskem, smo se odločili s 1.5.2009 odpreti enoto v Škofji Loki. Pisarne Moj računovodja se nahajajo v samem centru Škofje Loke, na naslovu Šolska ulica 2. Poslovna stavba je lahko dostopna, z velikim parkiriščem in v neposredni bližini glavne avtobusne postaje. Za vse informacije se lahko obrnete […]

Preberi več »