05 dec

Božičnica 2017 in 2018… Vse kar ste hoteli vedeti.

V skladu z ZDR-1 lahko delodajalci delavcem konec leta izplačajo dodatke k redni letni plači. Pogovorno gre za božičnico, 13. plačo, novoletno nagrado ali nagrado za poslovno uspešnost. Zakon določa  da mora biti tak dodatek vedno v denarni obliki, ki je obremenjen s socialnimi prispevki, z dohodnino pa od 1.1.2017 nič več, v kolikor gre […]

Preberi več »
01 feb

Predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost

Finančna uprava RS bo prvič sestavila predizpolnjen obračun prispevkov za socialno varnost (POPSV) in ga  zavezancem (samozaposlenim osebam in družbenikom) odložila v sistem eDavki do 10. februarja 2017, in sicer obračun prispevkov za januar 2017. Če podatki v POPSV ne bodo pravilni in/ali popolni, ali če POPSV ni bil odložen, mora zavezanec v sistem eDavki […]

Preberi več »
08 dec

Ste že namenili del svoje dohodnine za donacije?

Še do konca meseca decembra imate čas, da izkoristite pravico do donacije dela svoje dohodnine. V skladu s 142. členom Zakona o dohodnini –ZDoh-2 lahko davčni zavezanec rezident zahteva, da se do 0,5% dohodnine, odmerjene po tem zakonu od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošno-koristnih namenov in za financiranje […]

Preberi več »
07 dec

Poslovna in ostala darila

Darila zaposlenim ob koncu leta Če zaposleni brezplačno prejme proizvod ali storitev, se vrednost danega obravnava kot boniteta. Če je vrednost tega darila manjša od 13 evrov (od 1. 1. 2017 velja znesek 15 evrov) in je to edino darilo, ki ga zaposleni prejme od delodajalca v kakem mesecu oziroma delavcu darila niso zagotovljena redno […]

Preberi več »
05 dec

Omejitev gotovinskih plačil storitev

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki je začel veljati 19. novembra, bo vzpostavil register dejanskih lastnikov oz. fizičnih oseb, ki so končni lastnik podjetja. Tega bo v prihodnjih 14 mesecih vzpostavil in vodil Ajpes. Z zakonom so se s 30.000 evrov na 15.000 evrov znižale tudi mejne vrednosti, nad katerimi morajo zavezanci […]

Preberi več »
10 okt

Sklepi o izvršbi se bodo pravnim osebam od novembra dalje vročali le še elektronsko preko portala eDavki

Seznam dokumentov, ki se vročajo elektronsko, je vse daljši. Objavljen je na spletni strani FURS. Od  1.  novembra  dalje bo elektronski način vročanja veljal tudi za sklepe o davčni izvršbi, s katerimi se izterjujejo neporavnane davčne obveznosti. Finančna uprava vse  pravne  osebe poziva,  da (če še niso) uredijo vse potrebno, za uspešno prejemanje elektronsko vročenih […]

Preberi več »
26 sep

FURS bo iz tujine prejela podatke o finančnih računih

Zavezancem, ki doslej Finančni upravi RS še niso sporočili odprtega plačilnega računa v tujini, Furs svetuje, da to storijo čim prej. Če bodo to storili sami, še preden bo do podatka o njihovem računu v tujini prišel davčni organ, se bodo lahko izognili kazni. Podatke o finančnih računih bank in hranilnic, kot so plačilni računi […]

Preberi več »
17 sep

Spremembe v letnih poročilih za samostojne podjetnike

Z letošnjim letom je Ajpes uvedel poenotene obrazce za objavo letnih poročil. Spremenjeni Slovenski računovodski standardi 2016 pomenijo tudi spremenjeno obliko poročanja podatkov za samostojne podjetnike. V praksi to pomeni, da podjetnik pri obveznostih do virov sredstev izkazuje postavke Podjetnikov kapital (začetni podjetnikov kapital, prenosi stvarnega premoženja med opravljanjem dejavnosti, pritoki in odtoki denarnih sredstev, […]

Preberi več »
14 sep

Ukrepi davčnega prestrukturiranja za leto 2017

Vlada je pretekli teden potrdila predlog t.i. mini davčne reforme, ki naj bi se začela uporabljati z letom 2017. Predloga novele Zakona o dohodnini in  novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb vsebujeta med drugim naslednje spremembe: Spremembo lestvice dohodnine, in sicer med 2. in 3. razred se uvede nov davčni razred pri neto […]

Preberi več »