22 feb

Napoved kapitalskih dobičkov

NAPOVED KAPITALSKIH DOBIČKOV – rok za oddajo je konec februarja Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2015 odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov najpozneje do 29. februarja 2016 pri finančnem uradu. Ravno tako […]

Preberi več »
07 jan

V letu 2016 dodatnih 5 dni očetovskega dopusta

Očetje imajo pravico do očetovskega dopusta v trajanju 70 koledarskih dni. 20 dni očetovskega dopusta je plačanega, saj država zagotavlja očetovsko nadomestilo. Za ostalih 50 dni pa država zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od minimalne plače. Prvih 15 dni dopusta mora oče izrabiti do šestega meseca otrokove starosti. Od 1. 1. 2016 pa imajo […]

Preberi več »
05 jan

Poenostavljeno plačevanje po opominu z eno položnico

FURS uvaja poenostavljeno plačevanje po opominu, in sicer ima davčni zavezanec možnost plačati vse obveznosti, ki pripadajo isti javnofinančni blagajni oziroma imajo isti IBAN račun, z eno položnico. Pri tem je treba poleg obveznosti, navedenih na opominu, obračunati in poravnati še dodatne zamudne obresti, ki so nastale od dneva izdaje opomina do dneva plačila. Pri […]

Preberi več »
04 jan

Sprememba višine pavšalnih prispevkov

Z obdobjem januar 2016 začne veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki so jih dolžni plačevati popoldanski s.p., nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter sobodajalci. Spremeni se znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni iz 8,18 € na 8,17 €, ter prispevek za zdravstveno zavarovanje iz dosedanjih 24,54 € na 24,50 […]

Preberi več »
17 dec

Minimalna plača po 1.1.2016

Z decembrom 2015 bo začela veljati novela zakona ZMinP-A, ki je iz minimalne plače izvzela nekatere dodatke k plači, ki so bili do sedaj del minimalne plače. Iz minimalne plače so po novem izvzeti in se vanjo ne vštevajo: – dodatek za nočno delo (kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in […]

Preberi več »
16 dec

Nič več obveznosti ločenih poslovnih računov

S 15. decembrom letošnjega leta je začela veljati sprememba Zakona o davčnem postopku, kjer je črtana zahteva iz 37. člena, da morajo imeti samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun. Po novem torej zadošča, da fizične osebe poslujejo z enim računom tako za […]

Preberi več »
30 nov

Obveznosti ob uredbi davčnih blagajn

Z dnem 1.12.2015 se začne neobvezno poskusno obdobje uporabe davčnih blagajn. Ena od obveznosti vseh uporabnikov davčnih blagajn je tudi sprejem internega akta, kjer se določi način izdaje računov v prehodnem obdobju, in sicer ali z uporabo vezane knjige računov ali pa z elektronsko napravo. V istem poslovnem prostoru zavezanec ne more uporabljati obeh načinov […]

Preberi več »
03 nov

Digitalno potrdilo za davčne blagajne

Vsi davčni zavezanci, ki boste uporabljali davčne blagajne, boste lahko prek portala eDavki od 15. novembra 2015 oddali vlogo za namensko digitalno potrdilo. Vlogo vam lahko oddamo tudi v našem računovodskem servisu – kontaktirajte vašega skrbnika. Potrdilo bo brezplačno.

Preberi več »
27 jul

Na dopisnih listih firme obvezno matična številka

Dopisni listi (firma papir) po zadnji spremembi ZGD-1 obvezno vsebujejo  tudi matično številko družbe, novost velja od 8.8.2015. Na dopisih je potrebno torej poleg celotne firme in sedeža družbe navesti tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana, matično številko družbe; pri d.o.o. in d.d. pa tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.

Preberi več »