22 jun

Regres za letni dopust 2015

Najkasneje do 1.7.2015 morajo vsi delodajalci izplačati zaposlenim regres za letni dopust. Najnižji znesek regresa določa ZDR-1, ki določa, da je delodajalec dolžan izplačati regres za letni dopust zaposlenemu, ki ima pravico do letnega dopusta, in sicer najmanj v višini minimalne plače. Minimalni znesek regresa za leto 2015 znaša tako kot minimalna plača 790,73 € […]

Preberi več »
04 maj

Sprememba višine pavšalnih prispevkov za PIZ za popoldanske s.p.

S 1.4.2015 se za eno leto povečuje višina prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz dotedanjih 31,85 EUR na 32,20 EUR mesečno. Če zavezanec v posameznem mesecu opravlja dejavnost manj kot 15 dni (zaradi začetka ali prenehanja opravljanja dejavnosti), plača polovičen znesek prispevka. Mesečni znesek pavšalnega prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje enkrat letno določi […]

Preberi več »
30 apr

Poostren nadzor nad poslovanjem samostojnih podjetnikov

Samostojni podjetniki posamezniki opravljajo svojo dejavnost samostojno in neodvisno od svojih naročnikov. Če je med s.p. in naročnikom dela mogoče ugotoviti tesnejšo povezanost, ki lahko spominja na delovno razmerje, so naročniki del (delodajalci) lahko izpostavljeni plačilu globe za prekršek, davčnim in delovnopravnim tveganjem ter odškodninski odgovornosti v razmerju do delavca. Takšno sodelovanje med poslovnima subjektoma, […]

Preberi več »
05 feb

Zaposlite mladega diplomanta in prejmite 6.000 € spodbude!

Zavod RS za zaposlovanje je danes na svoji spletni strani objavil novo javno povabilo »Iz faksa takoj praksa«, namenjeno zaposlovanju mladih brezposelnih diplomantov, ki išèejo prvo zaposlitev. S pomoèjo programa bi lahko našlo zaposlitev 820 mladih. Kakšni so pogoji za pridobitev spodbude v višini 6.000 €? Spodbudo za zaposlitev bodo lahko pridobili na javnem povabilu […]

Preberi več »
21 jan

Izvajamo standard izvajalcev računovodskih storitev!

Pridobili smo potrdilo, da računovodski servis Moj računovodja d.o.o., izvaja standard izvajalcev računovodskih storitev, z  zaporedno številko 003.Standard izvajalcev računovodskih storitev je oblika samoregulacije. Usklajen je s poslovnimi bankami, Banko Slovenije, Združenjem bank Slovenije, AJPES in davčno upravo. AJPES in davčna uprava lažje poslujeta z davènimi zavezanci, če nad njimi bedi strokoven računovodski servis. Enako […]

Preberi več »
05 jan

Vezana knjiga računov – nadomestilo blagajne

29.12.2014 je MF objavil spremembo osnutka pravilnika, ki bo v uporabi od 31.1.2015, ki jo bodo morali zavezanci uporabiti pri izdaji računov v primeru nedelovanja računalniškega programa oziroma elektronske naprave (npr. zaradi izpada električne energije) in v primerih, ko ne razpolagajo z ustreznim računalniškim programom ali napravo (registrsko blagajno). Pred prvo izdajo računa iz vezane […]

Preberi več »
04 dec

Kako lahko upokojenec opravlja začasno in občasno delo

V skladu z novelo Zakona o urejanju trga dela – ZUTD-A (Uradni list RS, št. 21/13) so od 1. julija 2013 dalje vsi upokojenci (razen tistih, ki prejemajo delno starostno ali predčasno pokojnino, delno pa so še delovno aktivni) upravičeni do opravljanja začasnega in občasnega dela.Omenjena dela upokojencem omogočajo ponoven vstop na trg dela in […]

Preberi več »
01 dec

Spremembe študentskega dela v številkah (1. februar 2015)

Z novo ureditvijo študentskega dela se bo tudi dijakom in študentom priznavala delovna doba. Kljub spremembam študentsko delo še vedno ostaja najfleksibilnejša in najcenejša oblika dela. Vso administracijo bo še vedno urejal e-Študentski Servis (tako za študente kot za podjetja). Kaj sprememba prinaša za podjetja? Za lažjo predstavo o podražitvi smo pripravili naslednji primer: Kaj […]

Preberi več »
19 nov

e-Računi – pogosto zastavljena vprašanja

1.Za koga je eRačun obvezen? Prejem eRačuna bo s 1. 1. 2015 obvezen za vse proračunske uporabnike (izdaja eRačuna za proračunske uporabnike še ne bo obvezna ). Dobavitelji in poslovni partnerji bodo od 1. 1. 2015 dalje morali pošiljati račune v elektronski obliki. 2.Kdaj bo obvezno izdajanje eRačunov za proračunske uporabnike? Izdajanje eRačunov je za […]

Preberi več »