11 sep

e-računi

E-računi so bili do leta 2011, ko so banke, Uprava za javna plačila in Bankart vzpostavile Sistem e-računov, orodje v plačilnem prometu, ki so ga uporabljala le največja storitvena podjetja z najmočnejšo podporo v IT-zaledju – masovno so jih izdajali svojim odjemalcem storitev. Od leta 2011 naprej se e-račun v izmenjavi med izdajatelji in prejemniki […]

Preberi več »
29 avg

e Opominjanje – izteka se prehodno obdobje

Po novem bo Finančna uprava RS o neplačanih davčnih obveznostih podjetja in podjetnike opominjala le še preko portala eDavki. Prehodno obdobje pošiljanja opominov po klasični poti in preko portala eDavki se izteka konec avgusta. To velja tudi za tiste posameznike, ki so vključeni v sistem eVročanje. Slednje pomeni, da so (ali še bodo) ti posamezniki […]

Preberi več »
28 maj

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade« (176. JP)

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mlade osebe, stare do 30 let. Za novozaposleno osebo se jim povrne stroške za izvajanje mentorstva. Z mentorstvom – naèrtovanim prenosom znanja in izkušenj, bo mlada oseba bolje in hitreje uvedena v delo. Namen javnega povabila: spodbujanje prenosa znanj in izkušenj (z mentorstvom) na novozaposlene mlade in spodbujanje medgeneracijskega […]

Preberi več »
13 mar

Vsi popoldanski s.p.-ji se morajo prijaviti z obrazcem M12 na zavod za zdravstveno zavarovanje

Popoldanski s.p.-ji se morajo prijaviti sami! Za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni so obvezno zdravstveno zavarovane tudi osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic, ne glede ali uveljavljajo dejanske odhodke ali uveljavljajo normirane odhodke. Zato so se dolžni t.i. popoldanski s.p.-ji s 1.2.2014 sami prijaviti z novim M-12 obrazcem. Osebe, ki opravljajo dejavnost […]

Preberi več »
07 mar

Gotovinsko plačevanje dobav in storitev omejeno na 5.000 €

Državni zbor je sprejel novelo Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja . Meja za gotovinsko poslovanje je bila znižana s 15.000 EUR na 5.000 EUR. Plačila in storitve nad tem zneskom bo mogoče izvršiti le prek nadzorovanih kreditnih in finančnih institucij. Doslej je omejitev sprejemanja gotovine veljala le za pravne osebe in fizične osebe, […]

Preberi več »
20 feb

Ne pozabite na oddajo napovedi!

Do 28. februarja poskrbite za oddajo napovedi za odmero dohodnine od dobièka iz kapitala, odmero davka od dobièka od odsvojitve izvedenih finanènih instrumentov, za odmero dohodnine od banènih obresti, opozarjajo na Davèni upravi RS. Do 28. februarja morate poskrbeti za oddajo napovedi: 1. Napoved za odmero dohodnine od dobièka od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih […]

Preberi več »
18 feb

Nekaj aktualnih novičk, februar 2014

Višji prispevki za popoldanski s.p. Od 1. februarja so se z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) dvignili tudi prispevki za popoldanski s.p. Prispevki za popoldanski s.p. so višji od 1. februarja. Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic bodo sedaj morale plačevati dva nova prispevka. To je določila novela ZZVZZ-M v […]

Preberi več »
18 feb

Nekaj aktualnih novièk, februar 2014

Višji prispevki za popoldanski s.p. Od 1. februarja so se z novelo Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-M) dvignili tudi prispevki za popoldanski s.p. Prispevki za popoldanski s.p. so višji od 1. februarja. Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic bodo sedaj morale plaèevati dva nova prispevka. To je doloèila novela ZZVZZ-M v […]

Preberi več »
09 jan

Uporaba novih standardov v e-banki in obveznosti iz oddaje premoženja v najem

Uporaba novih standardov v e-banki za uvozno-izvozne datoteke Od 1. februarja 2014 bo zaradi prilagoditve evropski zakonodaji v e-bankah predpisana obvezna uporaba standarda ISO 20022 xml. S tem bo poenoten način posredovanja in prejemanja vseh plačilnih transakcij in izpiskov med ponudniki in uporabniki plačilnih storitev na celotnem območju Evropskega gospodarskega prostora. Ta standard je v […]

Preberi več »