02 jun

Protikorona paket št. 3

V Uradnem listu je bil dne 30.5.2020 objavljen še tretji protikorona paket ukrepov za omilitev posledic epidemije Covid-19. Vlada je sprejela dva ukrepa, in sicer:

Delno povračilo nadomestila plače za čakanje na delo – delodajalci lahko napotite delavca na začasno čakanje na delo najdlje do 30.6.2020. Za uveljavljanje delnega povračila s strani Zavoda RS za zaposlovanje morate oddati novo vlogo prek portala v osmih dneh od napotitve delavca na začasno čakanje na delo. Ob oddaji vloge morate podati tudi oceno upada dohodkov. Delavcu morate pisno vročiti novo odločbo o čakanju na delo od doma. V obdobju čakanja na delo od doma delavcu pripada 80% nadomestilo plače (vendar ne manj kot minimalna plača). Zavod za zaposlovanje povrne 80% nadomestila, 20% pa krije delodajalec. Prav tako je po novem znesek povračila s strani Zavoda za zaposlovanje omejen navzgor in sicer na 892,50 eur bruto.

Vloge za oddajo na portalu še niso na voljo, morate pa v treh dneh od napotitve delavca na čakanje obvestiti Zavod, vsaj preko e-pošte.

Delno subvencioniranje skrajšanja polnega delovnega časa – pravico do uveljavljanja delnega subvencioniranja lahko uveljavljajo delodajalci, ki po oceni najmanj 10% zaposlenim mesečno ne morejo zagotavljati najmanj 90% dela. Prav tako morate za to obliko pomoči oddati vlogo na Zavod v 15-ih dneh od odredbe skrajšanega delovnega časa. Delodajalec lahko posameznemu delavcu odredi delo s skrajšanim delovnim časom od 1.6.2020 do 31.12.2020. Delavcu ostanejo vse pravice iz zaposlitve za polni delovni čas. Za čas, ko delavec ne dela pa mu pripada 80% nadomestilo plače. Delodajalci so upravičeni do fiksnih denarnih pomoči, ki so določene na podlagi delovnih ur, ki jih delavec dejansko dela. Mesečna subvencija, ki jo bo dobil delodajalec za vsakega delavca, ki bo delal s krajšim delovnim časom znaša:

– 448 EUR če bo delal od 20 do vključno 24 ur tedensko,

– 336 EUR če bo delal od 25 do vključno 29 ur tedensko,

– 224 EUR če bo delal od 30 do vključno 34 ur tedensko,

– 112 EUR če bo delal 35 ur tedensko (polni delovni čas lahko znaša od 36 do 40 ur/tedensko)

Vloge za oddajo na portalu še niso na voljo, morate pa v treh dneh od napotitve delavca na čakanje obvestiti Zavod, vsaj preko e-pošte. Oba ukrepa sta združljiva.