30 dec

Računovodske novosti v letu 2020

Kaj bo novega v letu 2020?

Minimalna bruto plača znaša  za plačilo dela, opravljenega od 1. januarja 2020 do 31. decembra 2020: 940,58 evrov bruto, iz minimalne plače pa bodo izvzeti vsi dodatki (za delovno dobo, delovno in poslovno uspešnost ter za težje razmere dela).

V dohodninski lestvici se spreminjata odmerna odstotka za 2. in 3. razred, in sicer se stopnji znižata iz 27% na 26% ter iz 34% na 32%. Povišujejo se meje posameznega razreda, prav tako se poviša splošna olajšava iz sedanjih 3.302€ na 3.500€ (velja tudi za študentsko delo).

Stopnje dohodnine za davčno leto 2020 so:

Če znaša neto letna osnova v eurihznaša dohodnina v eurih
naddo
8.500,0016%
8.500,0025.000,001.360,00+26%nad8.500,00
25.000,0050.000,005.650,00+33%nad25.000,00
50.000,0072.000,0013.900,00+39%nad50.000,00
72.000,0022.480,00+50%nad72.000,00

Od 1. 1. 2020 se bruto urna postavka za študentsko delo zvišuje na 5,40 evra bruto (doslej 4,89 evra bruto).

Novost je boniteta za električna vozila – ta znaša 0,3% nabavne vrednosti, če vrednost tega vozila ne presega 60.000€ (vključno z DDV). Vsa ostala določila so enaka kot pri ostalih vozilih. Bistvena razlika v višini  mesečno obračunane bonitete!

Stopnja obdavčitve pri najemninah fizičnih oseb se poviša iz sedanjih 25% na 27,5%. Stopnja normiranih stroškov pa se poveča iz 10% na 15%

Povišujejo se stopnje obdavčitve kapitala. Stopnje obdavčitve kapitala za leto 2020:

  • 27,5%
  • Po petih letih se zmanjša na 20%
  • Po desetih letih 15%
  • Po petnajstih letih pa 10%

Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ostaja na trenutnih 19% in se z letom 2020 ne spreminja. Enake ostajajo tudi davčne olajšave, a se bodo v letu 2020 vse davčne olajšave in davčne izgube iz preteklih davčnih obdobij priznale največ v višini 63% davčne osnove. V praksi to pomeni, da bodo podjetja, ki so doslej zniževala davčno osnovo z olajšavami, le-to lahko znižala le do 63%, od preostanka pa plačevale davek od dohodkov pravnih oseb. Enake določbe veljajo tudi za samostojne podjetnike posameznike