04 jan

Sprememba višine pavšalnih prispevkov

Z obdobjem januar 2016 začne veljati spremenjena višina pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje, ki so jih dolžni plačevati popoldanski s.p., nosilci dopolnilne dejavnosti na kmetiji ter sobodajalci. Spremeni se znesek prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni iz 8,18 € na 8,17 €, ter prispevek za zdravstveno zavarovanje iz dosedanjih 24,54 € na 24,50 €. Prispevki za zdravstveno zavarovanje, ki ji boste zavezanci plačevali od februarja dalje bodo tako skupaj znašali 32,67 €, prispevek za pokojninsko zavarovanje pa ostaja enak, torej 32,20 €.