14 sep

Ukrepi davčnega prestrukturiranja za leto 2017

Vlada je pretekli teden potrdila predlog t.i. mini davčne reforme, ki naj bi se začela uporabljati z letom 2017. Predloga novele Zakona o dohodnini in  novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb vsebujeta med drugim naslednje spremembe:

  • Spremembo lestvice dohodnine, in sicer med 2. in 3. razred se uvede nov davčni razred pri neto davčni osnovi 48.000 eur in s stopnjo 34%
  • Zniža se stopnja dohodnine v četrtem davčnem razredu z 41% na 39%
  • Zviša se dohodkovni prag za najvišjo dodatno splošno olajšavo za 300 eur, in sicer iz dosedanjih 10.866,37 eur na 11.166,37 eur
  • Uvaja se razbremenitev dela plače za poslovno uspešnost (13.plača, božičnica) v višini 70% povprečne plače v RS (trenutno okrog 1.092 eur), če je izplačana enkrat v koledarskem letu vsem upravičenim delavcem hkrati. Dohodnina se do te višine ne bo obračunala, se bodo pa kot doslej od bruto zneska v celoti obračunali prispevki. Pojem 13. plača se uporabi takrat, kadar je izplačilo v sorazmernih zneskih glede na efektivno opravljeno delo posameznika v letu, božičnica pa, kadar se izvrši plačilo vsem delavcem v enakem znesku.
  • Zvišuje se stopnja davka od dohodkov pravnih oseb za dve odstotni točki in sicer z 17% na 19%.