05 dec

Božičnica 2017 in 2018… Vse kar ste hoteli vedeti.

V skladu z ZDR-1 lahko delodajalci delavcem konec leta izplačajo dodatke k redni letni plači. Pogovorno gre za božičnico, 13. plačo, novoletno nagrado ali nagrado za poslovno uspešnost.

Zakon določa  da mora biti tak dodatek vedno v denarni obliki, ki je obremenjen s socialnimi prispevki, z dohodnino pa od 1.1.2017 nič več, v kolikor gre za izplačilo, ki  ne presega 70% povprečne plače v RS oziroma 100% povprečne plače v RS (ta trenutno znaša 1.604,38€), če gre za izplačilo po 1.1.2018. Za vsa takšna dodatna izplačila velja, da se vštevajo tudi v osnovo za pokojnino. Dodatni pogoj za takšno davčno ugodnejše izplačilo je še interni akt, ki ga sprejme družba, kjer morajo biti določena merila in pogoji za izplačilo, ter da se takšna nagrada izplača le enkrat v koledarskem letu. Pravico do izplačila morajo imeti vsi zaposleni delavci, ni pa potrebno, da se nagrada vsem izplača v enaki višini.