02 apr

Vloge za povračila nadomestil – Zavod za zaposlovanje sprejema vloge za povračila nadomestil za čakanje na delo

Z današnjim dnem je Zavod RS za zaposlovanje preko spletnega mesta pričel s sprejemanjem vlog za povračila nadomestil za čakanje na delo. Vlogo oddate delodajalci, ki ste svoje zaposlene napotili na čakanje na delo zaradi posledic epidemije. Nadomestilo sicer znaša 80% povprečne plače delavca. V primeru, da ste delavca napotili na čakanje na delo takoj ob razglasitvi epidemije/uvedbi odloka o prepovedi opravljanja določenih dejavnosti oziroma od 16.3.2020 dalje, vlogo oddajte do 6.4.2020. V kolikor ste delavce napotili na čakanje na delo kasneje, je rok za oddajo vloge 8 dni po napotitvi. Vse oddane vloge, pred ali po sprejetju novega zakona, bodo obravnavane v skladu z novim zakonom ZIUZEOP. Ta bo predvidoma stopil v veljavo 11.4.2020.

Kje oddate vlogo ? https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/ugodnosti_pri_zaposlovanju/intukrep-povracilo-nadomestila-place

Kako se registrirate na Portalu za delodajalce – https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/kako-registrirate-svoje-podjetje-na-nasem-portalu-za-delodajalce