06 apr

Akontacija davka od dohodkov – interventni zakon

Interventni zakon ZIUZEOP omogoča tudi dve možnosti glede plačevanja akontacij davka od dohodkov pravnih oseb ter akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti, in sicer odlog plačila in avtomatsko zamrznitev plačevanja akontacij – toda pozor: vsi z že oddanimi obračuni do 31.3.2020 ste dolžni akontacijo za marec, ki zapade 10.4.2020 plačati, zamrznjene so le akontacije, ki zapadejo v maju in juniju. Te bodo podjetja in podjetniki poravnali prihodnje leto, ob oddaji obračuna za leto 2020. Zakon pa ponuja možnost vloge za odlog plačila akontacije tudi za mesec marec (zapadlost 10.4.2020), vlogo je možno oddati na eDavke, po pošti ali po e-pošti. Torej: marčevske akontacije je potrebno v celoti plačati ali pa zaprositi za odlog plačila.

Še opozorilo: V večini držav Evropske unije je petek, 10. april 2020, praznik in dela prost dan, ponedeljek, 13. april 2020, pa je dela prost dan tudi v Sloveniji. Slovenske banke poravnavajo plačila prek evropskih plačilnih sistemov, ki 10. aprila 2020 ne bodo delovali, zato predlagamo plačilo akontacij dan prej, 9.4.2020.