Vodenje računovodstva in davčno svetovanje

Računovodska administracija

 • Fakturiranje
 • Vodenje blagajne
 • Plačilni promet: E-banka
 • Obdelava plač
 • Priprava plačilnih in potnih nalogov
 • Priprava finančnega poročila
 • Vnos faktur v e-pobote AJPES

Poslovna podpora

 • Izterjava preko opominov ali E – izvršb
 • Priprava dokumentacije za banke, leasinge,…
 • Arhiviranje, urejanje dokumentov
 • Priprava raznih pogodb

*V letu 2012 sprejeta novela Zakona o dohodnini določa nove pogoje, pod katerimi bodo morala kmetijska gospodarstva voditi poslovne knjige z namenom ugotavljanja dejanskih prihodkov in odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Do konca oktobra 2013 so se v sistem ugotavljanja davčne osnove morala prijaviti vsa kmečka gospodinjstva, ki so presegla prag obdavčitve in so bila s strani davčne uprave pozvana k obvezni vključitvi v sistem ugotavljanja davčne osnove.

Računovodski predpisi določajo način vodenja poslovnih knjig, ki ga bodo zavezanci morali izvajati od 1.1.2014 dalje. Osnova knjigovodenju v letu 2014 je izdelana otvoritvena bilanca stanja – popis sredstev na kmetiji in obveznosti do virov sredstev; izdelana mora biti pred dnevom začetka vodenja poslovnih knjig to je pred 1.1.2014.

Poslovni partnerji

img15859

*Našim strankam na željo preverimo bonitete in plačilne sposobnosti njihovih poslovnih partnerjev

vasco

*Za profesionalno in ažurno vodenje računovodstva uporabljamo sisteme VASCO

ius_tab1_logo_iusinfo

*Pravne in poslovne informacije

minimax

*Vodilni spletni program za računovodske servise in mala podjetja

pantheon

*Napreden ERP sistem za vodilna podjetja