V letu 2022 višje nagrade za poslovno uspešnost!

V letu 2022 bodo nagrade za poslovno uspešnost lahko neobdavčeno izplačane v višjih zneskih kot do sedaj. Od letos je ...

Odmera letnega dopusta 2022

Do konca meseca marca morajo vsi delodajalci zaposlenim izročiti Odločbe o odmeri letnega dopusta za leto 2022. Odločba mora ...

Pomoč zaradi dviga cen energentov

V začetku meseca marca je bil sprejet Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu ...

Obveznost zagotavljanja zdravstvenih pregledov ...

Delodajalec, ki pred zaposlitvijo ne napoti delavcev na preventivni zdravniški pregled ali na obdobni zdravniški pregled ...

Z januarjem 2022 višja minimalna plača

Skladno z rastjo cen življenjskih potrebščin (inflacije), ki znaša 4,9%, so se povišali tudi: Pavšalni ...

Pomoč za nakup HAG testov za zaposlene

Po novem Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 ...

Najnižja urna postavka za študentsko delo 2022

Zakonsko določena minimalna urna postavka za študentsko delo od 15. januarja 2022 znaša: BRUTO: ...

Donacije dohodnine 2021

Kot vsako leto, imate tudi letos možnost donirati 1% odmerjene dohodnine nepridobitnim organizacijam. V preteklih letih ste ...

Kaj morate letos vedeti ob izplačilu božičnic?

Konec leta je po navadi čas za izplačila božičnic, trinajstih plač ali nagrad za poslovno uspešnost. Od leta 2018 dalje so ...

Predlog zakona PKP10

Vlada RS je sprejela Predlog Zakona PKP10. Ta med drugim prinaša: pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus ...

Na voljo novi razpisi SPS

Slovenski Podjetniški Sklad ima v oktobru na voljo nove razpise: - P7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanj, ...

Vloge za sofinanciranje regresa 2021

V mesecu septembru je možno oddati vloge za pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021. Višina pomoči za ...

1 2 20