Davčno svetovanje

Računovodski servis, ki je hkrati partner na poti vaše rasti. Spoznajte davčno svetovanje, ki svojim strankam zagotavljamo pri podjetju Moj računovodja.

Davčna optimizacija je sestavni del poslovanja vsakega podjetja. Naša primarna dejavnost so vrhunske računovodske storitve, kamor sodi tudi strokovno davčno svetovanje. Pri tem strankam ob sodelovanju pomagamo optimizirati davčno poslovanje skladno z zakonodajo.

Davčno svetovanje prilagojeno vaši dinamiki poslovanja

Vsako podjetje ima svojo specifiko poslovanja in svoje zahteve, med katere sodi tudi davčno svetovanje. Z namenom učinkovitih in dolgotrajnih rešitev, vsaki stranki zagotavljamo individualno davčno svetovanje prilagojeno problematiki poslovanja.

Pri tem sledimo povezovanju veljavnih davčnih zakonov in računovodskih podlag.

Našim strankam ponujamo strokovni pregled poslovanja – dokumentacije. Lahko se dogovorimo za mini revizijo ob prevzemu dokumentacije in skupaj nastavimo parametre, vezane na sprotno poslovanje, opozorila in preglednice denarnega toka.

Računovodski servis Moj računovodja ima veliko znanj in kompetenc, da vam lahko poleg zanesljivih računovodskih storitev, lahko zagotovi tudi strokovno davčno svetovanje.

Poslovno svetovanje pri pripravi pogodb in internih aktov podjetja

Svojim strankam lahko pomagamo pri pripravi pogodb in internih aktov podjetja, kjer s pomočjo dolgoletnih izkušenj problematiko obravnavamo celovito in vedno v skladu z zakonodajo.

S tem si boste zagotovili optimirano davčno poslovanje vašega podjetja.

Sistem svetovanja je primeren za vse vrste podjetnikov, tako manjših s.p.- jev kot tudi večjih d.o.o. –jev. S tem se podjetje pripravi na morebitni davčni pregled, kot tudi optimiziraposlovanje in mesečno lastnikom zagotovi potrebne ključne podatke zanemoteno poslovanje in financiranje posla.

Pregled dokumentacije je zelo priporočljiv zaradi:

 • Možnih napak pri vodenju računovodstva v preteklosti
 • Obračunu DDV-ja – v preteklosti se je že zgodilo, da je stranka glede nanepravilni obračun DDV – ja le tega po urgiranju dobila vrnjenega naposlovni račun.
 • Pregled in točnost obračuna plač, prispevkov, potnih stroškov, minulegadela in dopustov
 • Pravilni obračun amortizacije, ki lahko ključno vpliva na poslovni izid
 • Vodenje zalog, blagajne,…

Moj računovodja – Partner na katerega se lahko vedno zanesete!

S strankami sodelujemo pri načrtovanju davčnih rešitev in jih pomagamovoditi po optimalni poti do uspeha. Pri morebitni davčni kontroli smo prisotni pri celotnem postopku.

V podjetju Moj računovodja d.o.o. se na preventivni pregled skrbnopripravimo. Pri kontroli sta vedno prisotna tako skrbnik – samostojniračunovodja in vodja enote – računovodja z dolgoletnimi izkušnjami. Pregledlahko opravimo kadarkoli med letom, po dogovoru tudi na sedežu naročnika.Na podlagi zaključkov pripravimo zapisnik in se dogovorimo o saniranjunapak. V primeru revizije poslovanja imamo tudi zunanje sodelavce –revizorje in davčne svetovalce, ki imajo na področju veliko delavnihizkušenj in opravljen izpit – potrdilo: revizor, davčni svetovalec

Pogosta vprašanja in odgovori, vezani na davčno svetovanje, pregled poslovanja, revizijo,…

 • Koliko stane pregled poslovanja, mini revizija? Za nove stranke jepregled brezplačen
 • Koliko stane davčno svetovanje? Za pavšalne stranke je svetovanjebrezplačno, za večje projekte in morebitni najem zunanjih svetovalcev sedogovorimo predhodno in za fiksni dogovorjeni znesek.
 • Kdaj se lahko dogovorimo za pregled poslovanja? Kadarkoli med letom,priporočljivo pa je, da ob začetku sodelovanja ob prenosu računovodstva vnaš servis.
 • Se lahko že oddani računovodski dokumenti popravljajo? Da, vsak podjetnikima pravico do ugotovitve napak in samoprijave.

Individualna obravnava. Računovodski servis kjer niste samo številka!

Pri podjetju računovodski servis Moj računovodja vsako stranko obravnavamo popolnoma individualno, kjer pripravimo možnost sodelovanja, ocenimo obseg dela in temu primerno ovrednotimo storitev. Enako velja tudi za področje davčnega in računovodskega svetovanja, s pomočjo česar vam zagotavljamo optimizirano poslovanje.

Naš osebni pristop in način dela ter komuniciranja pomeni, da smo seznanjeni s poslovanjem organizacije in njenih posebnosti. Za naše stranke opravljamo med drugim tudi storitve:

 • sodelovanje pri inšpekcijskem in revizorskem pregledu, sodelujemo aktivno in zastopamo interese naročnika
 • mesečna poročila po želji strank
 • zmanjševanje davčnega tveganja ob morebitni davčni kontroli
 • svetovanje iz področja davkov od dohodkov pravnih oseb
 • svetovanje iz področja davka iz dejavnosti – samostojni podjetniki
 • storitve svetovanja v zvezi z začetkom opravljanja dejavnosti
 • finančna analiza poslovanja podjetja
 • priprava verižnih kompenzacij, asignacij
 • sodelovanje z bankami in odvetniki

Zavedamo se da uspešno davčno svetovanje zahteva individualno obravnavo primera ali problema stranke, ter izkušnje pri poznavanje davčne zakonodaje. Z namenom učinkovitega davčnega svetovanja pri našem podjetju redno sledimo vsem pomembnejšim novostim in spremembam, ter s tem zagotavljamo transparentne rešitve.

Našim strankam zagotavljamo svetovanja na podlagi pavšalnih dogovorov (pogodb) v povezavi z računovodskimi storitvami ali samostojnim davčnim svetovanjem.