17 dec

Minimalna plača po 1.1.2016

Z decembrom 2015 bo začela veljati novela zakona ZMinP-A, ki je iz minimalne plače izvzela nekatere dodatke k plači, ki so bili do sedaj del minimalne plače. Iz minimalne plače so po novem izvzeti in se vanjo ne vštevajo:
– dodatek za nočno delo (kot nočno delo se šteje delo v času med 23. in šesto uro naslednjega dne. Če je z razporeditvijo delovnega časa določena nočna delovna izmena, se šteje za nočno delo osem nepretrganih ur v času med 22. in sedmo uro naslednjega dne)
– dodatek za delo v nedeljo,
– dodatek za delo na praznike in dela proste dneve po zakonu.
Ti dodatki se po novem tako prištevajo k znesku minimalne plače.
Višina dodatkov teh dodatkov se lahko v kolektivni pogodbi določi v nominalnem znesku ali v odstotku od osnovne plače za polni delovni čas oz. ustrezne urne postavke. Spremembe pri obračunu minimalne plače se upoštevajo za delo opravljeno od 1.1.2016 dalje oziroma pri obračunu januarske plače.