27 jul

Na dopisnih listih firme obvezno matična številka

Dopisni listi (firma papir) po zadnji spremembi ZGD-1 obvezno vsebujejo  tudi matično številko družbe, novost velja od 8.8.2015. Na dopisih je potrebno torej poleg celotne firme in sedeža družbe navesti tudi registrski organ, pri katerem je družba vpisana, matično številko družbe; pri d.o.o. in d.d. pa tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov.