22 feb

Napoved kapitalskih dobičkov

NAPOVED KAPITALSKIH DOBIČKOV – rok za oddajo je konec februarja
Davčni zavezanec rezident, ki je v letu 2015 odsvojil vrednostne papirje in druge deleže ter investicijske kupone, mora vložiti napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov najpozneje do 29. februarja 2016 pri finančnem uradu.
Ravno tako je 29.2.2016 rok za oddajo napovedi za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU, doseženih v letu 2015, v kolikor znesek obresti presega 1.000 €, ter napovedi za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov za leto 2015.
Vsi obrazci so dostopni na portalu e-davki.
Vir: FURS