16 dec

Nič več obveznosti ločenih poslovnih računov

S 15. decembrom letošnjega leta je začela veljati sprememba Zakona o davčnem postopku, kjer je črtana zahteva iz 37. člena, da morajo imeti samostojni podjetniki posamezniki in posamezniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, za namene v zvezi z opravljanjem dejavnosti ločen transakcijski račun. Po novem torej zadošča, da fizične osebe poslujejo z enim računom tako za potrebe dejavnosti kot za potrebe svojega gospodinjstva in doseganja dohodkov izven dejavnosti. Sprememba ZDavP-2 prav tako določa, da morajo imeti transakcijski račun odprte vse osebe, ki so dolžne voditi poslovne knjige ali druge evidence za določene davčne namene, ne le tiste, ki so vpisane v Poslovni register.