22 avg

Nove subvencije za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje je objavil javno povabilo delodajalcem, s pomočjo katerega se bo za najmanj 12 mesecev lahko zaposlilo vsaj 500 brezposelnih od 30. do 49. leta. Subvencije za zaposlitev brezposelnih iz ciljne skupine znašajo 5.000 EUR za zaposlitev za polni delovni čas (praviloma 40 ur na teden), ter sorazmerno manj za zaposlitev za krajši delovni čas od polnega (s soglasjem izbranega kandidata) oziroma za delovni čas v skladu z odločbo o invalidnosti (vendar ne manj kot 20 ur na teden). V program se ne morejo vključiti brezposelni, ki so bili pri istem delodajalcu zaposleni v zadnjih 12 mesecih.

Ponudbo na javno povabilo lahko predložijo delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe, vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega ali so samozaposleni ter izpolnjujejo še vse druge pogoje iz javnega povabila.

Delodajalci lahko ponudbe za subvencionirano zaposlitev brezposelnih oddajo na javno povabilo od 24. avgusta od 10. ure. Povabilo je odprto do porabe razpoložljivih sredstev, najpozneje do 10. oktobra, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb. Pred oddajo ponudbe na javno povabilo morajo delodajalci na zavodu objaviti prosto delovno mesto.