Božičnice 2022

Mesec december je pogosto tudi mesec izplačil božičnic, 13. plač oziroma nagrad za poslovno uspešnost. V letošnjem letu velja pomembna sprememba pri določanju maksimalne neobdavčene višine takšnega izplačila, in sicer  se dohodnina ne plača za nagrado za poslovno uspešnost v višini sto odstotkov povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (1.986,82 evra) ali do višine sto odstotkov povprečne plače delavca (vključno z nadomestili plače) za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje.
Pogoji za davčno ugodnejšo obravnavo izplačil poslovne uspešnosti pa ostajajo enaki – več

Naj spomnimo še, da je v decembru potrebno obračunati in izplačati tudi regrese za letni dopust vsem tistim zaposlenim, ki so se zaposlili kasneje, pa regresa še niso dobili izplačanega.

Spodbujanje velikih investicij 2024

trajnostno naravnane investicije z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov -> ...

Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna ...

FURS strožje pri prekrškovni obravnavi. "Za mnenje oz. posredovanje smo zaprosili tudi Zbornico računovodskih servisev, ...