Donacije dohodnine 2021

Kot vsako leto, imate tudi letos možnost donirati 1% odmerjene dohodnine nepridobitnim organizacijam. V preteklih letih ste 0,5% lahko razdelili med pet nepridobitnih organizacij, v letu 2021 pa lahko razdelite 1% od svoje odmerjene dohodnine desetim nepridobitnim organizacijam. Seznam upravičenih prejemnikov je dosegljiv na povezavi, obrazec za donacijo je možno oddati preko eDavkov ali po pošti na pristojni finančni urad. Rok se izteče 31.12.2021.

V letu 2022 višje nagrade za poslovno uspešnost!

V letu 2022 bodo nagrade za poslovno uspešnost lahko neobdavčeno izplačane v višjih zneskih kot do sedaj. Od letos je ...

Odmera letnega dopusta 2022

Do konca meseca marca morajo vsi delodajalci zaposlenim izročiti Odločbe o odmeri letnega dopusta za leto 2022. Odločba mora ...