Donacije dohodnine 2021

Kot vsako leto, imate tudi letos možnost donirati 1% odmerjene dohodnine nepridobitnim organizacijam. V preteklih letih ste 0,5% lahko razdelili med pet nepridobitnih organizacij, v letu 2021 pa lahko razdelite 1% od svoje odmerjene dohodnine desetim nepridobitnim organizacijam. Seznam upravičenih prejemnikov je dosegljiv na povezavi, obrazec za donacijo je možno oddati preko eDavkov ali po pošti na pristojni finančni urad. Rok se izteče 31.12.2021.

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...