Javni razpis spodbujanja zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb

Objavljeno: Uradni list RS, št.69, Datum: 04.09.2009, Stran:2266

Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Predmet razpisa: podeljevanje subvencij za zaposlitev brezposelne osebe za polni delovni čas, za obdobje 18 mesecev. Pred zaposlitvijo mora oseba iz ciljne skupine uspešno opraviti enomesečno usposabljanje na delovnem mestu

Rok za oddajo vlog: – prvi rok – 30. 9. 2009, – drugi rok – 30. 11. 2009, – tretji rok – 29. 1. 2010, – četrti rok – 31. 3. 2010, – zadnji rok – 31. 5. 2010.

Razpisna dokumentacija: spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si (v rubriki dejavnost/javni razpisi)

Dodatne informacije: antonija.pezdirc@ess.gov.si

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...