Javni razpis spodbujanja zaposlovanja dolgotrajno brezposelnih oseb

Objavljeno: Uradni list RS, št.69, Datum: 04.09.2009, Stran:2266

Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Predmet razpisa: podeljevanje subvencij za zaposlitev brezposelne osebe za polni delovni čas, za obdobje 18 mesecev. Pred zaposlitvijo mora oseba iz ciljne skupine uspešno opraviti enomesečno usposabljanje na delovnem mestu

Rok za oddajo vlog: – prvi rok – 30. 9. 2009, – drugi rok – 30. 11. 2009, – tretji rok – 29. 1. 2010, – četrti rok – 31. 3. 2010, – zadnji rok – 31. 5. 2010.

Razpisna dokumentacija: spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si (v rubriki dejavnost/javni razpisi)

Dodatne informacije: antonija.pezdirc@ess.gov.si

Solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek

V mesecu avgustu je bil z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) uveden ...

Ukrepi in možnosti delodajalcev pri odpravi posledic ...

V ponedeljek, 14.8.2023 dela prost dan. V Bankartu so se z Banko Slovenije sicer dogovorili, da bo v ponedeljek - na izredni ...