Javni razpis za subvencijo pri zaposlitvi diplomanta

Javni razpis »Usposabljanje absolventov na delovnem mestu in subvencija za zaposlitev diplomantov / absolvent – aktiviraj in zaposli se!

Objavljeno: Uradni list RS, št. 69, Datum: 04.09.2009, Stran:2270

Razpisnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

Predmet razpisa: usposabljanje študentov v času absolventskega staža na delovnem mestu, ustreznem njihovi smeri in ravni izobraževanja, po zaključku usposabljanja in opravljeni diplomi pa subvencioniranje njihove zaposlitve za polni delovni čas za obdobje 6 mesecev

Rok za oddajo vlog: na prvi rok: do dne 30. 9. 2009 do 12. ure, – na drugi rok: do dne 30. 11. 2009 do 12. ure, – tretji rok: do dne 29. 1. 2010 do 12.ure, – na zadnji rok: do dne 31. 3. 2010 do 12. ure

Razpisna dokumentacija: na spletni strani Zavoda: http://www.ess.gov.si (v rubriki dejavnost/javni razpisi).

Dodatne informacije: Valentina.ZadravecPredovnik@ess.gov.si.

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...