Kako naj delodajalec ravna z delovnimi knjižicami v letu 2009

Od 1. januarja 2009 za vse delodajalce (ne glede na to, ali gre za malega delodajalca ali ne) velja, da ne vpisujejo več podatkov v delovne knjižice. Od tega datuma na novo zaposleni delavci nimajo več delovne knjižice, svojo dozdajšnjo delovno dobo pa lahko dokazujejo z delovno knjižico, ki sicer ne izgubi veljave, temveč obdrži naravo javne listine. Delavci jo lahko uporabljajo kot dokazilo v vseh postopkih uresničevanja pravic, ki os vezane na delovno dobo, kot so dodatek za skupno delovno dobo, jubilejne nagrade v primeru skupne delovne dobe, odmera dodatnega letnega dopusta na podlagi skupne delovne dobe, upokojitev in podobno.

Zakon o delovnih razmerjih (Ur.l. RS, št. 42/02, 103/07) določa, da delodajalec obdrži v hrambi delovne knjižice tistih delavcev, ki so pri njem na dan 1. januarja 2009 v delovnem razmerju. Če delavec želi prevzeti delovno knjižico v hrambo, jo delodajalec mora izročiti. Ker gre za izročitev javne listine, je pomembno, da jo delodajalec izroči proti potrdilu. Menimo, da se lahko delodajalec odloči, da ne bo hranil nobene delovne knjižice, in pozove delavce, da jih v hrambo prevzamejo sami.

Ko delavcu delovno razmerje preneha, pa mu delodajalec mora izročiti delovno knjižico. Če to ni mogoče, jo pošlje pristojni upravni enoti, kjer ima delavec stalno prebivališče ali je delovno knjižico izdala.

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...