Novosti v letu 2023

Novela Zakona o dohodnini je potrjena, veljati začne 1.1.2023, prinaša pa naslednje spremembe:

– Normiranci, ki imajo polno zavarovano vsaj eno osebo vsaj devet mesecev, bodo do 50.000 eur prihodkov upravičeni do 80% normiranih stroškov (kot doslej). Za prihodke nad 50.000 eur bo priznanih 40% normiranih stroškov, za prihodke nad 100.000 eur pa priznanih stroškov ni.
– Normiranci, ki delujejo kot popoldanski s.p.-ji, bodo do 12.500 eur prihodkov upravičeni do 80% normiranih stroškov, nad tem zneskom pa bo priznanih 40% normiranih stroškov.
– Splošna olajšava bo znašala 5.000 eur, dodatne olajšave bodo deležni mladi do 29. leta starosti, in sicer v višini 1.300 eur. Dodatna splošna olajšava se bo priznala tistim, ki ne presegajo 16.000 eur skupnih prihodkov.
– Stopnja davka v najvišjem dohodninskem razredu bo namesto dosedanjih 45% znašala 50%.
– Najemnine bodo obdavčene s 25% stopnjo (do sedaj 15%), normirani odhodki ostajajo na 10%.
– Nagrade za poslovno uspešnost bodo neobdavčene do višine povprečne plače v RS in ne do povprečne plače posameznika.
– Prodaja lastnih deležev (ki ne kotirajo na trgu) svojim družbam bo obdavčena po sistemu dividend, torej po stopnji 25% in ne več po sistemu kapitalskih dobičkov.

Olajšava za vzdrževane družinske člane

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2022 je 6. ...

Obvezni transakcijski računi

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti (to so vse osebe, ki so dolžne voditi ...