Novosti v letu 2023

Novela Zakona o dohodnini je potrjena, veljati začne 1.1.2023, prinaša pa naslednje spremembe:

– Normiranci, ki imajo polno zavarovano vsaj eno osebo vsaj devet mesecev, bodo do 50.000 eur prihodkov upravičeni do 80% normiranih stroškov (kot doslej). Za prihodke nad 50.000 eur bo priznanih 40% normiranih stroškov, za prihodke nad 100.000 eur pa priznanih stroškov ni.
– Normiranci, ki delujejo kot popoldanski s.p.-ji, bodo do 12.500 eur prihodkov upravičeni do 80% normiranih stroškov, nad tem zneskom pa bo priznanih 40% normiranih stroškov.
– Splošna olajšava bo znašala 5.000 eur, dodatne olajšave bodo deležni mladi do 29. leta starosti, in sicer v višini 1.300 eur. Dodatna splošna olajšava se bo priznala tistim, ki ne presegajo 16.000 eur skupnih prihodkov.
– Stopnja davka v najvišjem dohodninskem razredu bo namesto dosedanjih 45% znašala 50%.
– Najemnine bodo obdavčene s 25% stopnjo (do sedaj 15%), normirani odhodki ostajajo na 10%.
– Nagrade za poslovno uspešnost bodo neobdavčene do višine povprečne plače v RS in ne do povprečne plače posameznika.
– Prodaja lastnih deležev (ki ne kotirajo na trgu) svojim družbam bo obdavčena po sistemu dividend, torej po stopnji 25% in ne več po sistemu kapitalskih dobičkov.

Ukrepi in možnosti delodajalcev pri odpravi posledic ...

V ponedeljek, 14.8.2023 dela prost dan. V Bankartu so se z Banko Slovenije sicer dogovorili, da bo v ponedeljek - na izredni ...

Bančni promet v ponedeljek 14.8. BO DELOVAL NORMALNO

Bankart in Banka Slovenije sta se že včeraj dogovorila, da bo plačilni promet deloval kot na običajen delovni dan. Enako ...