Obvezen vpis elektronskega naslova družbe

Zakon o gospodarskih družbah po novem določa, da morajo družbe v predlogu za vpis ustanovitve navesti tudi elektronski naslov družbe, ki se vpiše v Poslovni register Slovenije. Obstoječe družbe pa morajo elektronski naslov v register vpisati v roku enega leta od uveljavitve zakona, to je do 24. 2. 2022.

Družbe, ki že imajo vpisan elektronski naslov, naj preverijo ali je le-ta ustrezen in ga po potrebi spremenijo.

Elektronski naslov družbe je javen podatek in bo javno objavljen na spletni strani AJPES ePRS, prav tako bo dostopen vsem uporabnikom podatkov Poslovnega registra Slovenije.
Več: Brezplačni e-priročnik za podjetja | Podjetniški portal (podjetniski-portal.si)

PKP9 je v veljavi - kaj prinaša?

Včeraj, 13.7.2021, je bil v Uradnem listu končno objavljen novi PKP9, ki tako v veljavo stopi danes. Kaj nam prinaša t.i. ...

DDV novosti po 1.7.2021

S 1.7.2021 države članice EU uvajajo novost pri obračunavanju DDV pri prodaji blaga na daljavo. Sedaj se morajo podjetja ...