Odmera letnega dopusta 2022

Do konca meseca marca morajo vsi delodajalci zaposlenim izročiti Odločbe o odmeri letnega dopusta za leto 2022. Odločba mora vsebovati:

  • podatke o delodajalcu in delavcu,
  • zakonsko podlago za izračun števila dni letnega dopusta
  • izračun števila dni letnega dopusta
  • pravni pouk o načinu izrabe letnega dopusta
  • potrdilo delavca o prejemu odmere letnega dopusta.

Odločba se zaposlenim lahko izroči osebno ali po elektronski pošti, mora pa biti v pisni obliki. Število odmerjenih dni letnega dopusta je odvisno od pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe in datuma nastopa dela v tekočem letu. Letni dopust se poveča za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let, v primeru, da zaposleni spada v kategorijo starejših delavcev, invalidov ali delavcev z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in če delavec neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

V kolikor potrebujete pomoč pri pripravi odločb o odmeri letnega dopusta, se prosimo obrnite na svojega referenta.

Olajšava za vzdrževane družinske člane

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2022 je 6. ...

Obvezni transakcijski računi

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti (to so vse osebe, ki so dolžne voditi ...