Odmera letnega dopusta 2022

Do konca meseca marca morajo vsi delodajalci zaposlenim izročiti Odločbe o odmeri letnega dopusta za leto 2022. Odločba mora vsebovati:

  • podatke o delodajalcu in delavcu,
  • zakonsko podlago za izračun števila dni letnega dopusta
  • izračun števila dni letnega dopusta
  • pravni pouk o načinu izrabe letnega dopusta
  • potrdilo delavca o prejemu odmere letnega dopusta.

Odločba se zaposlenim lahko izroči osebno ali po elektronski pošti, mora pa biti v pisni obliki. Število odmerjenih dni letnega dopusta je odvisno od pogodbe o zaposlitvi, kolektivne pogodbe in datuma nastopa dela v tekočem letu. Letni dopust se poveča za vsakega otroka, ki še ni dopolnil 15 let, v primeru, da zaposleni spada v kategorijo starejših delavcev, invalidov ali delavcev z najmanj 60-odstotno telesno okvaro in če delavec neguje in varuje otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

V kolikor potrebujete pomoč pri pripravi odločb o odmeri letnega dopusta, se prosimo obrnite na svojega referenta.

Solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek

V mesecu avgustu je bil z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) uveden ...

Ukrepi in možnosti delodajalcev pri odpravi posledic ...

V ponedeljek, 14.8.2023 dela prost dan. V Bankartu so se z Banko Slovenije sicer dogovorili, da bo v ponedeljek - na izredni ...