PKP 6 - povzetek ukrepov

V nadaljevanju je povzetek najpomembnejših rešitev iz predloga zakona PKP6. Poslanci bodo zakon obravnavali predvidoma 25. novembra. Poglavitne rešitve za gospodarstvo so:

  • subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo se podaljša do 31.1.2021, povečuje se povračilo 80% nadomestila plače iz dosedanjih 892,50 € do zneska povprečne plače v RS. Ukrep bo veljal od novembrskih plač dalje.
  • subvencioniranje skrajšanega delovnega časa se podaljša do 30.6.2021
  • subvencioniranju plač za delavce, ki jim je bila odrejena karantena (izolacija) na domu zaradi stika z okuženo osebo ali zaradi višje sile varstva otroka na domu: izplačana nadomestila plač delavcev bodo delodajalcem iz proračuna povrnjena v celoti. Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem lahko uveljavi delodajalec za izplačano nadomestilo plače od 1. septembra 2020.
  • podaljšanje moratorija na kredite za 12 mesecev, če so bile kreditne pogodbe sklenjene pred začetkom epidemije in plačila zanje še niso zapadla. Odlog plačila posojil se tako podaljšuje do 31. 1. 2021 z možnostjo podaljšanja za šest mesecev. Za odlog bodo podjetniki morali zaprositi.
  • oprostitev najemnin, če je lastnik država; najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.
  • delna nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, kamor spadajo stroški najemnin, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški zavarovanj in energije. Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020. Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred prvim septembrom 2020, in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 40 odstotkov. Znesek, do katerega bodo podjetja upravičena, se bo izračunal na podlagi določenega odstotka od njihovih prihodkov od prodaje v letu 2019. Podjetja, ki ocenjujejo, da jim bodo prihodki v obdobju od oktobra do decembra letos padli za 40 – 70 odstotkov, bodo prejeli 0,6 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Tista, ki jim bo promet padel za več kot 70 odstotkov, pa bodo prejela 1,2 odstotka letnih prihodkov od prodaje. Dodatni pogoj je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1.000 evrov na zaposlenega na mesec za omenjeni kvartal. Upravičenci bodo na Finančno upravo predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v naslednjem mesecu dobili izplačilo.
  • oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije,
  • odlog plačila davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v zadnjih 24 mesecih zaradi epidemije. Furs bo odločil o upravičenosti v roku 8 dni od prejema vloge.
  • finančno nadomestilo kmetom; nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Zakonom o kmetijstvu-1, ki ima zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, je upravičen do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 30 odstotni izpad dohodka.

Več na povezavi.

Izjave za temeljni dohodek so na voljo

Na eDavkih je na voljo izjava za pridobitev temeljnega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete in sicer za mesece januar, ...

PKP7 - Proti koronski paket 7

Državni zbor je včeraj potrdil sedmi protikoronski paket, ki spreminja ali podaljšuje nekatere določbe PKP6. Ta med drugim ...