PKP6 v veljavi

V soboto je v veljavo stopil nov Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19. Kot smo vas že obvestili, ta v gospodarstvu prinaša:

 • subvencioniranje gospodarskih subjektov za čakanje zaposlenih na delo se podaljša do 31.1.2021, povečuje se povračilo 80% nadomestila plače iz dosedanjih 892,50 € do zneska povprečne plače v RS (zadnja znana 1799,07 €). Ukrep bo veljal od novembrskih plač dalje.
 • subvencioniranje skrajšanega delovnega časa se podaljša do 30.6.2021
 • subvencioniranje plač za delavce, ki jim je bila odrejena karantena (izolacija) na domu zaradi stika z okuženo osebo ali zaradi višje sile varstva otroka na domu ali zaradi ustavitve javnega prevoza: izplačana nadomestila plač delavcev bodo delodajalcem iz proračuna povrnjena v celoti. Pravico do povračila izplačanih nadomestil plače delavcem lahko uveljavi delodajalec za izplačano nadomestilo plače od 1. septembra 2020.
 • Samozaposlenim bo država delno povrnila izgubljeni dohodek za čas trajanja karantene ali višje sile in sicer v višini 250 evrov za 10 dni, 500 evrov za 20 dni ali 750 evrov za en mesec. Vloga se odda v roku 30 dni na eDavke. Ukrep velja do 31. decembra.
 • podaljšanje moratorija na kredite za 12 mesecev, če so bile kreditne pogodbe sklenjene pred začetkom epidemije in plačila zanje še niso zapadla. Odlog plačila posojil se tako podaljšuje do 31. 1. 2021 z možnostjo podaljšanja za šest mesecev. Za odlog bodo podjetniki morali zaprositi.
 • oprostitev najemnin, če je lastnik država; najemnikom poslovnih stavb ali poslovnih prostorov v lasti Republike Slovenije ali v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti, ki jim je zaradi ukrepov države in zaradi širjenja bolezni opravljanje gospodarske dejavnosti onemogočeno ali pa je bistveno otežkočeno, v obdobju trajanja razglašene epidemije COVID-19 na območju Republike Slovenije oziroma v obdobju, ko v skladu s sprejetimi predpisi opravljanje gospodarske dejavnosti ni bilo dopustno, to je od vključno 19. oktobra 2020 dalje, pod določenimi pogoji ne zaračunava najemnina ali del najemnine.
 • delna nadomestitev fiksnih stroškov prizadetim gospodarskim subjektom, kamor spadajo stroški najemnin, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, stroški zavarovanj in energije. Podjetja bodo lahko prejela sredstva za pokrivanje fiksnih stroškov za obdobje od 1. oktobra do konca leta 2020. Do sredstev so upravičene pravne in fizične osebe, ki so registrirane pred prvim septembrom 2020, in imajo vsaj enega zaposlenega ter samozaposleni in družbeniki-poslovodje. Do pomoči bodo upravičena podjetja, ki so jim letni prihodki padli za vsaj 30 odstotkov. Država bo tistim, ki so jim prihodki upadli:
  • za 30 do 70 odstotkov, povrnila 1,8 odstotka letnih prihodkov za celotno zadnje četrtletje (0,6 odstotka na mesec),
  • za več kot 70 odstotkov, pa povrnila 3,6 odstotka letnih prihodkov za celotno zadnje četrtletje (1,2 odstotka na mesec).Dodatni pogoj je, da lahko pomoč po tem ukrepu znaša največ 1.000 evrov na zaposlenega (za nedoločen čas) na mesec za omenjeni kvartal. Upravičenci bodo na Finančno upravo predložili izjavo o ocenjenem izpadu prihodkov do konca leta in bodo nato 20. v naslednjem mesecu dobili izplačilo.
 • Podaljšanje nadomestil za prevoznike: zdajšnji ukrepi se podaljšajo od 1. oktobra do 31. decembra 2020 za vozila, s katerimi prevozniki občasnega prevoza niso opravljali prevozov, do pomoči bodo upravičeni tisti, ki prevozov v oktobru, novembru in decembru niso izvajali vsaj 15 dni.
 • oprostitev plačila DDV od dobav in pridobitev zaščitne in medicinske opreme znotraj Evropske unije,
 • odlog plačila davka ali prispevkov v največ 24 mesečnih obrokih v zadnjih 24 mesecih zaradi epidemije. Furs bo odločil o upravičenosti v roku 8 dni od prejema vloge.
 • finančno nadomestilo kmetom; nosilec kmetijskega gospodarstva in nosilec dopolnilne dejavnosti na kmetiji v skladu z Zakonom o kmetijstvu-1, ki ima zaradi posledic epidemije izpad dohodka, ki so zlasti posledica nezmožnosti prodaje zalog, zmanjšanja obsega pridelave, predelave oziroma prodaje, je upravičen do finančnega nadomestila zaradi izpada dohodka, če je sektor utrpel najmanj 30 odstotni izpad dohodka.

Več na povezavi.

Lepo vas pozdravlja in vam želi veliko zdravja,

Ekipa Moj računovodja d.o.o.

Izjave za temeljni dohodek so na voljo

Na eDavkih je na voljo izjava za pridobitev temeljnega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete in sicer za mesece januar, ...

PKP7 - Proti koronski paket 7

Državni zbor je včeraj potrdil sedmi protikoronski paket, ki spreminja ali podaljšuje nekatere določbe PKP6. Ta med drugim ...