PKP7 - Proti koronski paket 7

Državni zbor je včeraj potrdil sedmi protikoronski paket, ki spreminja ali podaljšuje nekatere določbe PKP6. Ta med drugim prinaša:

 • krizni dodatek v višini 200€ za vse zaposlene, ki delajo in katerih bruto plača ne presega dvakratnika minimalne plače. Delodajalec krizni dodatek izplača ob decembrski plači, država ga povrne.
 • delavci, ki zaradi nujnih delovnih potreb v zvezi z obvladovanjem koronavirusa ali  zaradi posledic epidemije Covid-19 ni mogel izrabiti letnega dopusta za leto 2020 do 30.6.2021, tega lahko izrabi do konca leta 2021
 • zaposlenim, ki izpolnjujejo pogoje za starostno upokojitev, delodajalec lahko odpove pogodbo o zaposlitvi brez navedbe razloga, z odpovednim rokom 60 dni
 •  upokojencem, študentom, otrokom do 18. leta starosti, staršem z več otroki, starejšim kmetom z nizkimi dohodki, pripada enkratni solidarnostni dodatek
 • ukrep skrajšanega delovnega časa se podaljšuje do 30.6.2021
 •  verski uslužbenci so upravičeni do temeljnega dohodka  višini 700€ mesečno
 •  za otroke, rojene od sprejetja zakona do konca leta 2021, država izplača 500€ izredne pomoči
 • prostovoljna gasilska društva prejmejo po 2.000€
 • hitre teste v podjetjih  krije proračun
 • zaposleni v zdravstvu in socialnem varstvu so upravičeni do dodatka za nevarnosti in posebne obremenitve (30% urne postavke) in za delo v posebej rizičnih pogojih (65% urne postavke)
 •  ukrep delnega kritja fiksnih stroškov ostaja, dviguje pa se omejitev na zaposlenega ob več kot 70% padcu prihodkov, in sicer iz 1.000€ na 2.000€ na zaposlenega
 •  do nadomestila stroškov so upravičeni izvajalci železniških, avtobusnih, šolskih in občasnih prevozov
 •  najemniki imajo možnost odloga plačila poslovnih najemnin, odložene najemnine zapadejo v plačilo šest mesecev po prenehanju veljavnosti tega ukrepa, brez obresti

Več na povezavi.

Lepo vas pozdravlja in vam želi veliko zdravja,

Ekipa Moj računovodja d.o.o. 

mojrac1
Izjave za temeljni dohodek so na voljo

Na eDavkih je na voljo izjava za pridobitev temeljnega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete in sicer za mesece januar, ...

PKP7 - Proti koronski paket 7

Državni zbor je včeraj potrdil sedmi protikoronski paket, ki spreminja ali podaljšuje nekatere določbe PKP6. Ta med drugim ...