PKP9 je v veljavi - kaj prinaša?

Včeraj, 13.7.2021, je bil v Uradnem listu končno objavljen novi PKP9, ki tako v veljavo stopi danes. Kaj nam prinaša t.i. ZIUPGT?

– Podaljšuje se ukrep povračila nadomestila plače za skrajšani delovni čas in sicer do 30.9.2021. Pogoji koriščenja ukrepa ostajajo enaki kot v predhodnih določbah.

– Sofinanciranje regresa za določene dejavnosti (s področja gostinstva, turizma, športa in kulture). Pogoj za sofinanciranje je 20% upad prometa v letu 2021 glede na leto 2019 oziroma 2020. Višina sofinanciranja regresa znaša 1024,24€, potrebna je predložitev izjave preko eDavkov in sicer od 1. do 30.9.2021.

– Ponovno bodo vsi s stalnim prebivališčem v RS prejeli bone. Polnoletne osebe bodo prejele bone v vrednosti 100€, mladoletne pa v vrednosti 50€. Unovčiti jih bo možno do konca leta 2021 (kar pa vlada lahko podaljša). Širši je tudi krog ponudnikov storitev, pri katerih se boni lahko vnovčijo (med drugim sem spada tudi kinematografska dejavnost, dejavnost dajanja motornih in vodnih plovil ter športne opreme v najem ali zakup, izobraževanje s področja športa in kulture, dejavnost umetniškega uprizarjanja, dejavnost muzejev, botaničnih in živalskih vrtov, športnih klubov in fitnes objektov, zabaviščnih parkov, smučarskih centrov…)

– Povračilo stroškov organizatorjem dogodkov. Povračilo znaša 80% upravičenih stroškov zaradi odpovedi ali 60% zaradi omejene izvedbe dogodkov (manj kot 50% možne udeležbe), ki so bili načrtovani v RS v obdobju od 1.8.2021 do 31.12.2021, stroški dogodka pa so morali znašati najmanj 10.000€.

Vloge za sofinanciranje regresa 2021

V mesecu septembru je možno oddati vloge za pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021. Višina pomoči za ...

Obdavčitve virtualnih valut

FURS: Predlog spremembe obdavčitve virtualnih valut Finančna uprava Republike Slovenije predlaga spremembo obdavčitve ...