Podaljšan rok za oddajo letnih poročil za leto 2020

Vlada RS je na današnji dopisni seji podaljšala rok za oddajo poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za mesec dni, prav tako za en mesec (do 30. aprila 2021) se bo podaljšal rok za predložitev davčnega obračuna.

Dodatno amandmaji določajo, da zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb ni treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje, temveč zgolj oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

Nepovratna sredstva za podjetja v turizmu, gostince, ...

V ponedeljek, 12. 4. 2021 bo predvidoma zopet odprt razpis Javni poziv za »Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v ...

Podaljšani so nekateri ukrepi PKP

Mesečni temeljni dohodek, delno povrnjen izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene ...