Podaljšan rok za oddajo letnih poročil za leto 2020

Vlada RS je na današnji dopisni seji podaljšala rok za oddajo poročil Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za mesec dni, prav tako za en mesec (do 30. aprila 2021) se bo podaljšal rok za predložitev davčnega obračuna.

Dodatno amandmaji določajo, da zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb ni treba prilagati davčnega obračuna za tekoče davčno obdobje, temveč zgolj oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove.

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...