Podaljšani so nekateri ukrepi PKP

Mesečni temeljni dohodek, delno povrnjen izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka ter delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, ki velja tako za podjetja kot podjetnike. Ukrep subvencioniranja čakanja na delo, ki velja do konca aprila, zaenkrat še ni podaljšan.

Prav tako je do 30. junija podaljšana možnost brezobrestnega odloga oziroma obročnega plačila davka, prispevkov, akontacij davka in davčnega odtegljaja.

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...