Podaljšani so nekateri ukrepi PKP

Mesečni temeljni dohodek, delno povrnjen izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka ter delno povračilo nekritih fiksnih stroškov, ki velja tako za podjetja kot podjetnike. Ukrep subvencioniranja čakanja na delo, ki velja do konca aprila, zaenkrat še ni podaljšan.

Prav tako je do 30. junija podaljšana možnost brezobrestnega odloga oziroma obročnega plačila davka, prispevkov, akontacij davka in davčnega odtegljaja.

Na voljo novi razpisi SPS

Slovenski Podjetniški Sklad ima v oktobru na voljo nove razpise: - P7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanj, ...

Vloge za sofinanciranje regresa 2021

V mesecu septembru je možno oddati vloge za pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021. Višina pomoči za ...