Pomoč za nakup HAG testov za zaposlene

Po novem Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 so vse nevladne organizacije upravičene do pomoči za nakup hitrih antigenskih  (HAG) testov za vse zaposlene, ki se morajo po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s Covid-19, samotestirati. Znesek pomoči na zaposlenega znaša 92,50€, število zaposlenih pa se šteje na dan oddaje izjave. Velja pa, da se za delavca šteje oseba, ki na kakršni koli pravni podlagi opravlja delo , torej tudi prostovoljci, študenti,…  Prejeta sredstva lahko upravičenec porabi izključno za nakup HAG testov, za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE. Izjava je že na voljo na eDavkih, oddati pa jo bo možno do 15.2.2022. Pomoč bo izplačana v enkratnem znesku, najpozneje do 31.3.2022.
Pozor pa pri kaznih za neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke; te so namreč visoke (4.000 do 100.000€ za pravno osebo, 2.000 do 50.000€ za samostojne podjetnike ter 400 do 4.000€ za odgovorne osebe).
V kolikor potrebujete pomoč pri oddaji izjave, se obrnite na svojega referenta.

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...