Pomoč za nakup HAG testov za zaposlene

Po novem Zakonu o dodatnih ukrepih za preprečevanje širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic COVID-19 so vse nevladne organizacije upravičene do pomoči za nakup hitrih antigenskih  (HAG) testov za vse zaposlene, ki se morajo po predpisih za preprečevanje in obvladovanje okužb s Covid-19, samotestirati. Znesek pomoči na zaposlenega znaša 92,50€, število zaposlenih pa se šteje na dan oddaje izjave. Velja pa, da se za delavca šteje oseba, ki na kakršni koli pravni podlagi opravlja delo , torej tudi prostovoljci, študenti,…  Prejeta sredstva lahko upravičenec porabi izključno za nakup HAG testov, za katere je proizvajalec pridobil certifikat CE. Izjava je že na voljo na eDavkih, oddati pa jo bo možno do 15.2.2022. Pomoč bo izplačana v enkratnem znesku, najpozneje do 31.3.2022.
Pozor pa pri kaznih za neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke; te so namreč visoke (4.000 do 100.000€ za pravno osebo, 2.000 do 50.000€ za samostojne podjetnike ter 400 do 4.000€ za odgovorne osebe).
V kolikor potrebujete pomoč pri oddaji izjave, se obrnite na svojega referenta.

V letu 2022 višje nagrade za poslovno uspešnost!

V letu 2022 bodo nagrade za poslovno uspešnost lahko neobdavčeno izplačane v višjih zneskih kot do sedaj. Od letos je ...

Odmera letnega dopusta 2022

Do konca meseca marca morajo vsi delodajalci zaposlenim izročiti Odločbe o odmeri letnega dopusta za leto 2022. Odločba mora ...