Pomoč zaradi dviga cen energentov

V začetku meseca marca je bil sprejet Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). Ta omogoča pravnim in fizičnim osebam, katerim bodo stroški energije (AOP132) v letu 2022 narasli za več kot 40%, da preko eDavkov oddajo vlogo izjavo o upravičenosti do pomoči za gospodarstvo. Višina pomoči je odvisna od deleža stroškov energije in od višine čistih poslovnih prihodkov zavezanca.
Rok za predložitev izjave je 15.4.2022, obrazec pa bo na voljo do konca marca izključno na eDavkih.
Več: https://www.gov.si/novice/2022-03-09-pomoc-za-omilitev-posledic-dviga-cen-energentov-v-gospodarstvu-in-kmetijstvu/

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...