Pomoč zaradi dviga cen energentov

V začetku meseca marca je bil sprejet Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). Ta omogoča pravnim in fizičnim osebam, katerim bodo stroški energije (AOP132) v letu 2022 narasli za več kot 40%, da preko eDavkov oddajo vlogo izjavo o upravičenosti do pomoči za gospodarstvo. Višina pomoči je odvisna od deleža stroškov energije in od višine čistih poslovnih prihodkov zavezanca.
Rok za predložitev izjave je 15.4.2022, obrazec pa bo na voljo do konca marca izključno na eDavkih.
Več: https://www.gov.si/novice/2022-03-09-pomoc-za-omilitev-posledic-dviga-cen-energentov-v-gospodarstvu-in-kmetijstvu/

Solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek

V mesecu avgustu je bil z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) uveden ...

Ukrepi in možnosti delodajalcev pri odpravi posledic ...

V ponedeljek, 14.8.2023 dela prost dan. V Bankartu so se z Banko Slovenije sicer dogovorili, da bo v ponedeljek - na izredni ...