Pomoč zaradi dviga cen energentov

V začetku meseca marca je bil sprejet Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). Ta omogoča pravnim in fizičnim osebam, katerim bodo stroški energije (AOP132) v letu 2022 narasli za več kot 40%, da preko eDavkov oddajo vlogo izjavo o upravičenosti do pomoči za gospodarstvo. Višina pomoči je odvisna od deleža stroškov energije in od višine čistih poslovnih prihodkov zavezanca.
Rok za predložitev izjave je 15.4.2022, obrazec pa bo na voljo do konca marca izključno na eDavkih.
Več: https://www.gov.si/novice/2022-03-09-pomoc-za-omilitev-posledic-dviga-cen-energentov-v-gospodarstvu-in-kmetijstvu/

Olajšava za vzdrževane družinske člane

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2022 je 6. ...

Obvezni transakcijski računi

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti (to so vse osebe, ki so dolžne voditi ...