Pomoč zaradi dviga cen energentov

V začetku meseca marca je bil sprejet Zakon o ukrepih za omilitev posledic dviga cen energentov v gospodarstvu in kmetijstvu (ZUOPDCE). Ta omogoča pravnim in fizičnim osebam, katerim bodo stroški energije (AOP132) v letu 2022 narasli za več kot 40%, da preko eDavkov oddajo vlogo izjavo o upravičenosti do pomoči za gospodarstvo. Višina pomoči je odvisna od deleža stroškov energije in od višine čistih poslovnih prihodkov zavezanca.
Rok za predložitev izjave je 15.4.2022, obrazec pa bo na voljo do konca marca izključno na eDavkih.
Več: https://www.gov.si/novice/2022-03-09-pomoc-za-omilitev-posledic-dviga-cen-energentov-v-gospodarstvu-in-kmetijstvu/

V letu 2022 višje nagrade za poslovno uspešnost!

V letu 2022 bodo nagrade za poslovno uspešnost lahko neobdavčeno izplačane v višjih zneskih kot do sedaj. Od letos je ...

Odmera letnega dopusta 2022

Do konca meseca marca morajo vsi delodajalci zaposlenim izročiti Odločbe o odmeri letnega dopusta za leto 2022. Odločba mora ...