Povračilo prevoza na delo - novosti v septembru 2021

Z mesecem septembrom 2021 se spreminja način davčne obravnave povračil za prevoz na delo in iz dela za delojemalce v zasebnem sektorju. V oktobru bomo tako v gospodarstvu izplačevali prevoz na delo za september po novi Uredbi, ki določa:
Povračilo stroškov za prevoz na delo in iz dela se ne všteva v davčno osnovo do višine 0,18 evra za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od običajnega prebivališča.
Tako se po novem neobdavčeno povračilo ne veže več na ceno javnega prevoza, razen v primerih, ko tako določa kolektivna pogodba dejavnosti. Še vedo je torej potrebno preveriti, kakšno povračilo pripada delojemalcem po kolektivnih pogodbah, internih aktih podjetja ali pogodbi o zaposlitvi.
Če je izračunani znesek prevoza nižji od 140 evrov, je v celoti izvzet iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja. Tako lahko delodajalec tudi delavcu, ki mu z uporabo kilometrine v višini 0,18 evra izračuna nižji znesek od 140 evrov, kljub temu neobdavčeno izplača prevoz v višini 140 evrov.

Vloge za sofinanciranje regresa 2021

V mesecu septembru je možno oddati vloge za pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021. Višina pomoči za ...

Obdavčitve virtualnih valut

FURS: Predlog spremembe obdavčitve virtualnih valut Finančna uprava Republike Slovenije predlaga spremembo obdavčitve ...