Pozor - višja kilometrina in prevoz na delo - julij 2022

Z mesecem julijem se spreminja višina neobdavčenega povračila za prevoz na delo in iz dela iz dosedanjih 0,18€ na 0,21€ na polni kilometer. Prav tako se zvišuje povračilo stroškov kilometrine za službena potovanja iz dosedanjih 0,37€ na 0,43€ na prevoženi kilometer.
Nova višina povračil se začne uporabljati za mesec julij.

Novosti v letu 2023

Novela Zakona o dohodnini je potrjena, veljati začne 1.1.2023, prinaša pa naslednje spremembe: - Normiranci, ki imajo polno ...

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...