Pozor - višja kilometrina in prevoz na delo - julij 2022

Z mesecem julijem se spreminja višina neobdavčenega povračila za prevoz na delo in iz dela iz dosedanjih 0,18€ na 0,21€ na polni kilometer. Prav tako se zvišuje povračilo stroškov kilometrine za službena potovanja iz dosedanjih 0,37€ na 0,43€ na prevoženi kilometer.
Nova višina povračil se začne uporabljati za mesec julij.

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...