Pozor - višja kilometrina in prevoz na delo - julij 2022

Z mesecem julijem se spreminja višina neobdavčenega povračila za prevoz na delo in iz dela iz dosedanjih 0,18€ na 0,21€ na polni kilometer. Prav tako se zvišuje povračilo stroškov kilometrine za službena potovanja iz dosedanjih 0,37€ na 0,43€ na prevoženi kilometer.
Nova višina povračil se začne uporabljati za mesec julij.

Spodbujanje velikih investicij 2024

trajnostno naravnane investicije z vlaganji v naprednejšo tehnologijo in avtomatizacijo poslovnih procesov -> ...

Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna ...

FURS strožje pri prekrškovni obravnavi. "Za mnenje oz. posredovanje smo zaprosili tudi Zbornico računovodskih servisev, ...