Predlog zakona PKP10

Vlada RS je sprejela Predlog Zakona PKP10. Ta med drugim prinaša:

  • pomoč za nakup antigenskih hitrih testov na virus SARS-CoV-2 za samotestiranje. Pomoč pripada pravnim ali fizičnim osebam javnega ali zasebnega prava (podjetja, samostojne podjetnike, zavode, društva in samozaposlene) in znaša 60 evrov na delavca.
  • podaljšuje se veljavnost turističnih bonov do 30.6.2022
  • ukrep delno povrnjenega izgubljenega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete za čas trajanja karantene na domu ali nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi obveznosti varstva otroka za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2022
  • podaljša se ukrep koriščenja odsotnosti zaradi bolezni brez potrdila o upravičeni zadržanosti do 28. 2. 2022, z možnostjo podaljšanja še za 3 mesece
  • podaljšuje se obdobje izrabe še neizrabljenega dopusta za leto 2020 do 1.aprila 2022 in letnega dopusta 2021 do 30. 12. 2022.
Novosti v letu 2023

Novela Zakona o dohodnini je potrjena, veljati začne 1.1.2023, prinaša pa naslednje spremembe: - Normiranci, ki imajo polno ...

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...