Računovodske novosti za začetek leta 2023

Od 1.1.2023 so stopile v veljavo nekatere novosti pri obračunavanju povračil stroškov iz delovnega razmerja in vlaganju zahtevkov za refundacije.
Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja po novem določa višino jubilejnih nagrad:

– za 10 let delovne dobe 30% zadnje znane povprečne plače v RS (prej 460€)
– za 20 let delovne dobe 45% zadnje znane povprečne plače v RS (prej 689€)
– za 30 let delovne dobe 60% zadnje znane povprečne plače v RS (prej 919€)
– za 40 let delovne dobe 75% zadnje znane povprečne plače v RS (prej 919€)

Odpravnina ob upokojitvi po novem znaša 300% zadnje znane povprečne plače v RS (prej 4063€).
Nadomestilo za ločeno življenje po novem znaša 434€ (prej 334€), terenski dodatek znaša 5,84€ na dan (prej 4,49€), plačila vajencem, dijakom in študentom pa 15% zadnje znane povprečne plače v RS (prej 172€).

Spreminjajo se tudi višine dnevnic in sicer:
– 27,81€ za službeno potovanje v Sloveniji, ki traja nad 12 do 24 ur
– 13,88€ za službeno potovanje v Sloveniji, ki traja nad 8 do 12 ur
– 9,69€ za službeno potovanje v Sloveniji, ki traja nad 6 do 8 ur

Od 1.1.2023 dalje je možno vlagati zahtevke za refundacijo nadomestil plač le še elektronsko, papirnih zahtevkov ZZZS ne bo več sprejemal, zato prosimo preverite ali imate dostop oziroma aktivno pooblastilo za Spot portal.

Obvestilo glede pravočasne predložitve obračuna ...

FURS strožje pri prekrškovni obravnavi. "Za mnenje oz. posredovanje smo zaprosili tudi Zbornico računovodskih servisev, ...

Solidarnostna sobota in solidarnostni prispevek

V mesecu avgustu je bil z Zakonom o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov (ZIUOPZP) uveden ...