Regres 2022

Do konca meseca junija morajo delodajalci izplačati regres za letni dopust. Najnižji regres letos znaša 1074,43€ (enako kot minimalna plača), razen če je v kolektivni pogodbi določeno drugače. Ravno tako je delodajalec dolžan izplačati višji regres od zakonskega minimuma v primerih, če je višji znesek določen v internem aktu ali dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi. Maksimalni znesek regresa brez obdavčitve ne sme presegati povprečne plače predpreteklega meseca (trenutno je to 2007,92€).
Regres je potrebno izplačati najkasneje do 1.7.2022, razen če je v kolektivni pogodbi za vašo dejavnost omogočeno, da se v primeru nelikvidnosti podjetja regres lahko izplača do 1.11.2022.
Regres se do 1.7. prav tako lahko izplača v več delih, zaposlenim za krajše obdobje pa v sorazmernem znesku. Do regresa so upravičeni tudi vsi zaposleni, ki so na bolniški odsotnosti ali koristijo starševski dopust.

ADDIKO BANKA ponuja ugodno kreditiranje podjetnikov

Centralne banke po svetu dvigujejo referenčne obrestne mere in pričakovanja so se zelo spremenila. Glede na hitro rast ...

Višje povračilo za prehrano - september 2022

Z mesecem septembrom se zvišuje maksimalno neobdavčeno povračilo za prehrano. To je do sedaj znašalo 6,12€ / dan, od tega ...