Regres 2022

Do konca meseca junija morajo delodajalci izplačati regres za letni dopust. Najnižji regres letos znaša 1074,43€ (enako kot minimalna plača), razen če je v kolektivni pogodbi določeno drugače. Ravno tako je delodajalec dolžan izplačati višji regres od zakonskega minimuma v primerih, če je višji znesek določen v internem aktu ali dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi. Maksimalni znesek regresa brez obdavčitve ne sme presegati povprečne plače predpreteklega meseca (trenutno je to 2007,92€).
Regres je potrebno izplačati najkasneje do 1.7.2022, razen če je v kolektivni pogodbi za vašo dejavnost omogočeno, da se v primeru nelikvidnosti podjetja regres lahko izplača do 1.11.2022.
Regres se do 1.7. prav tako lahko izplača v več delih, zaposlenim za krajše obdobje pa v sorazmernem znesku. Do regresa so upravičeni tudi vsi zaposleni, ki so na bolniški odsotnosti ali koristijo starševski dopust.

Olajšava za vzdrževane družinske člane

Rok za oddajo vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri odmeri dohodnine za leto 2022 je 6. ...

Obvezni transakcijski računi

V skladu z Zakonom o davčnem postopku (ZDavP-2) morajo imeti vsi poslovni subjekti (to so vse osebe, ki so dolžne voditi ...