Regres v letu 2021

Kot vsako leto je potrebno tudi v letu 2021 vsem zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Najnižji regres letos znaša 1024,24€ (enako kot minimalna plača), razen če je v kolektivni pogodbi določeno drugače. Ravno tako je delodajalec dolžan izplačati višji regres od zakonskega minimuma v primerih, če je višji znesek določen v internem aktu ali dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi. Maksimalni znesek regresa brez obdavčitve še vedno ne sme presegati povprečne plače predpreteklega meseca (trenutno je to 1946,07€).
Regres je potrebno izplačati najkasneje do 1.7.2021, razen če je v kolektivni pogodbi za vašo dejavnost omogočeno, da se v primeru nelikvidnosti podjetja regres lahko izplača do 1.11.2021.
Regres se do 1.7. prav tako lahko izplača v več delih, zaposlenim za krajše obdobje pa v sorazmernem znesku.

Regres v letu 2021

Kot vsako leto je potrebno tudi v letu 2021 vsem zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Najnižji regres letos znaša ...

Nepovratna sredstva za podjetja v turizmu, gostince, ...

V ponedeljek, 12. 4. 2021 bo predvidoma zopet odprt razpis Javni poziv za »Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v ...