Regres v letu 2021

Kot vsako leto je potrebno tudi v letu 2021 vsem zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Najnižji regres letos znaša 1024,24€ (enako kot minimalna plača), razen če je v kolektivni pogodbi določeno drugače. Ravno tako je delodajalec dolžan izplačati višji regres od zakonskega minimuma v primerih, če je višji znesek določen v internem aktu ali dogovorjen v pogodbi o zaposlitvi. Maksimalni znesek regresa brez obdavčitve še vedno ne sme presegati povprečne plače predpreteklega meseca (trenutno je to 1946,07€).
Regres je potrebno izplačati najkasneje do 1.7.2021, razen če je v kolektivni pogodbi za vašo dejavnost omogočeno, da se v primeru nelikvidnosti podjetja regres lahko izplača do 1.11.2021.
Regres se do 1.7. prav tako lahko izplača v več delih, zaposlenim za krajše obdobje pa v sorazmernem znesku.

Na voljo novi razpisi SPS

Slovenski Podjetniški Sklad ima v oktobru na voljo nove razpise: - P7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanj, ...

Vloge za sofinanciranje regresa 2021

V mesecu septembru je možno oddati vloge za pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021. Višina pomoči za ...