Sofinanciranje stroškov v gostinstvu in turizmu - razpis na voljo!

Agencija SPIRIT je danes objavila javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času prvega vala epidemije COVID-19 (od 12.3. do 31.5.2020), za katerega je skupno na voljo 10 milijonov evrov. Javni poziv je namenjen mikro, malim in srednjim podjetjem v turističnem in gostinskem sektorju. Upravičene glavne dejavnosti so:

  • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti,
  • I 56.101 Restavracije in gostilne,
  • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
  • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
  • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
  • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
  • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.

Podjetje mora za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da je v letu 2019 ustvarilo več kot 50.000 EUR prihodkov in da je imelo v povprečju minimalno 4 zaposlene v dejavnostih I 55, I 56.101, N 79.110, N 79.120, N 82.300 ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v dejavnostih R 90.010 in R 90.020. Namen javnega poziva je sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19.  Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999,00 EUR. Vloge morajo biti elektronsko vložene najkasneje 26. 11. 2020 do 18.00 ure. Naknadne dopolnitve vloge niso možne. Več na povezavi.

Izjave za temeljni dohodek so na voljo

Na eDavkih je na voljo izjava za pridobitev temeljnega dohodka za samozaposlene, družbenike in kmete in sicer za mesece januar, ...

PKP7 - Proti koronski paket 7

Državni zbor je včeraj potrdil sedmi protikoronski paket, ki spreminja ali podaljšuje nekatere določbe PKP6. Ta med drugim ...