Spodbude gospodarstvu v letu 2021

Znane so razvojne spodbude, ki bodo na voljo v letošnjem letu. Na voljo bodo povratna in nepovratna sredstva, katera bo možno pridobiti preko izvajalskih organizacij: SID banke, Javne agencije SPIRIT, Javnega sklada RS za podjetništvo (SPS), Javnega sklada RS za regionalni razvoj in razvoj podeželja (SRRS) in Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS (JŠRIS). Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v letu 2021 gospodarstvu namenilo skupno 659,3 milijonov evrov sredstev.

Z ukrepi bo ministrstvo podprlo več področij, in sicer:

  • Področje podjetništva,
  • Področje raziskav in razvoja,
  • Področju turizma
  • Področje regionalnega razvoja
  • Področje digitalizacije
  • Za podporne ukrepe lesno predelovalne industrije,
  • Področjema internacionalizacije in energetske prenove
  • Področje socialnega podjetništva

Informacije o izvajalcih, namenu spodbud, višini sredstev in rokih so vam na voljo na tej povezavi.

Nepovratna sredstva za podjetja v turizmu, gostince, ...

V ponedeljek, 12. 4. 2021 bo predvidoma zopet odprt razpis Javni poziv za »Sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v ...

Podaljšani so nekateri ukrepi PKP

Mesečni temeljni dohodek, delno povrnjen izgubljeni dohodek za samozaposlene in družbenike za čas trajanja odrejene karantene ...