Subvencija dela minimalne plače

Na eDavkih so že na voljo izjave NF-SubMP za povračilo dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije.
Naj spomnimo: Delodajalci, ki imajo zaposlene delavce, katerih plača za polni delovni čas (brez dodatkov, določenih z zakoni, dela plače za delovno ali poslovno uspešnost) ne presega zneska minimalne plače (1024,24€), so upravičeni do povračila dela minimalne plače v obliki mesečne subvencije v višini 50 €. Upravičenje velja za opravljeno delo od 1.1. do 30.6.2021, izjavo je potrebno oddati do konca meseca za pretekli mesec, Furs pa bo subvencijo izplačal najkasneje do 20. v mesecu, ki sledi mesecu oddaje.
V primeru zaposlitve za krajši delovni čas, se subvencija sorazmerno zniža.

Znesek subvencije se izračuna po naslednji formuli:
50 eur * (ure rednega dela + ure praznikov) / ure polne mesečne delovne obveznosti
Primer 1: delavec je v januarju koristil 2 dni dopusta, 5 dni je bil na bolniški, 1 dan je bil odsoten zaradi praznika, ostale dni je opravljal delo. Opravil je tudi 6 ur nadurnega dela. Delavec ima sklenjeno pogodbo za polni delovni čas, 40 ur tedensko.
50 * (104 + 8) / 168 = 33,33 eur
Ure rednega dela, so vse ure opravljene delovne ure, za katere se delavcu obračuna plača. Pri preračunu sorazmernega dela subvencije MP se upoštevajo tudi ure praznikov, ko bi delavec sicer (če ne bi bilo praznika) opravljal delo. Ne upoštevajo se morebitne nadure.
Še opozorilo: delodajalec, ki bo subvencijo uveljavljal in nato v letu 2021 oziroma za leto 2021 izplačal dobiček, nagrade poslovodstvu, poslovno uspešnost poslovodstvu ali izvedel nakup lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, bo moral prejeto subvencijo vrniti.

Več na: Novice ter pogosta vprašanja in odgovori v zvezi z ukrepi PKP8 na davčnem področju | FINANČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE

Na voljo novi razpisi SPS

Slovenski Podjetniški Sklad ima v oktobru na voljo nove razpise: - P7CV 2021 COVID - Krediti organizatorjem potovanj, ...

Vloge za sofinanciranje regresa 2021

V mesecu septembru je možno oddati vloge za pomoč za financiranje regresa za letni dopust za leto 2021. Višina pomoči za ...