V letu 2022 višje nagrade za poslovno uspešnost!

V letu 2022 bodo nagrade za poslovno uspešnost lahko neobdavčeno izplačane v višjih zneskih kot do sedaj. Od letos je namreč nagrada za poslovno uspešnost delavca neobdavčena do višine njegove poprečne plače (povprečje zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu) oziroma do slovenskega povprečja, če je to za delavca ugodneje. Nagrada je lahko izplačana tudi v naravi, torej v bonih, s plačilom počitnic ali z bonitetami.

V letu 2022 višje nagrade za poslovno uspešnost!

V letu 2022 bodo nagrade za poslovno uspešnost lahko neobdavčeno izplačane v višjih zneskih kot do sedaj. Od letos je ...

Odmera letnega dopusta 2022

Do konca meseca marca morajo vsi delodajalci zaposlenim izročiti Odločbe o odmeri letnega dopusta za leto 2022. Odločba mora ...